Archiv aktualit

čtvrtek 11. července

9:00Vyšel nový díl podcastu MPSV Na vlnách práce a sociální politiky. Jakým způsobem budou nyní zaměstnavatelé registrovat zaměstnance na dohody o provedení práce do evidence? O těchto novinkách hovoří ředitel odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec, který se svým týmem zákon připravoval. Celý podcast si můžete poslechnout na Spotify a YouTube.

středa 10. července

14:00Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, tedy nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní. Na základě dat ČSÚ ohledně míry inflace za červenec 2023 až červen 2024 se podle posledních propočtů MPSV důchody v průměru zvednou o 356 Kč. Bude se jednat o řádnou valorizaci. Průměrný starobní důchod by měl na základě tohoto zvýšení v lednu přesáhnout 21 078 Kč. Současně platí, že za posledních 10 let důchody vzrostly o 18 % více než inflace. Více informací najdete zde.

pondělí 8. července

10:30 - Vyšel nový díl podcastu MPSV Na vlnách práce a sociální politiky. Jaké novinky do náhradní rodinné péče přinese novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů? Odpovídá vedoucí oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče Zuzana Zárasová. Celý podcast si můžete poslechnout na Spotify a YouTube.

pátek 28. června

14:00Od 1. července 2024 vejdou v účinnost některé legislativní úpravy z dílny MPSV. Dojde například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP. Česko se také více otevře kvalifikovaným pracovníkům z bezpečných zemí. V účinnost vstupují také dvě vládní nařízení navržené MPSV. Více informací najdete zde.

11:00Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanovuje jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat sdělením do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativou stanovených parametrů. Tímto krokem se realizuje jeden z bodů programového prohlášení vlády. Více informací najdete zde.

čtvrtek 27. června

15:00 - MPSV představilo závěry sociálně inovačního projektu, jehož cílem bylo ve spolupráci s partnery ze soukromého a neziskového sektoru pilotovat unikátní metody prevence energetické chudoby, tzv. behaviorální přístup, který cílí na změnu chování a zvýšení energetické gramotnosti. Zároveň představilo dosud nepublikovaná data o energetické chudobě v ČR. Ta mj. podtrhují potřebu poradenství, schválení zákona o podpoře bydlení či snižování energetické náročnosti bydlení. Více informací najdete zde.

7:30 - Úřad práce již vyplácí mzdové nároky zaměstnancům Liberty Ostrava. Prvním zaměstnancům Liberty Ostrava dnes začaly odcházet peníze, které v rámci ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele vyplácí stát. Úřad práce ČR jako největší pomáhající organizace v zemi prokázal, že umí situaci zaměstnanců řešit a rychle poskytnout tolik potřebnou pomoc. Více informací najdete zde.

středa 26. června

18:30 - Vláda navýšila příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Stanovila také výši odměny za čekání mezi spoji v autobusové dopravě. Nařízením vlády se měsíční příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zvýší o 10 % na 43 560 Kč. K tomuto kroku vláda přistoupila kvůli vysoké inflaci v minulém roce. Vláda rovněž změnila výpočet odměn za čekání mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě, které budou nově stanoveny na 1,25násobek minimální mzdy. Více informací najdete zde

čtvrtek 20. června

17:30 - MPSV spouští vlastní podcast. Formou rozhovorů s odborníky v něm bude přibližovat novinky, legislativní změny a jejich aplikaci do běžného provozu, ale také vysvětlovat novely zákonů a informovat o dění na ministerstvu. Podcast nazvaný Na vlnách práce a sociální politiky je koncipován jako rozhovor mezi moderátorkou Šárkou Černou a jejím hostem. Vždy bude reflektovat aktuální dění a témata, pro jejichž vysvětlování využívá odborníky napříč ministerstvem. Více informací a první díl podcastu s Marianem Jurečkou najdete zde.

17:00 - Dnes zasedli v Lucemburku evropští ministři v rámci Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou delegaci vedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Na programu bylo mimo jiné dosažení obecného přístupu k revizi Směrnice o evropských podnikových radách. U směrnice o provádění zásady rovného zacházení (tzv. antidiskriminační směrnice) si ministři vyslechli zprávu o pokroku, stejně jako u návrhu Směrnice o stážích. Více informací najdete zde.

úterý 18. června 

17:00 - Rada vlády pro seniory a stárnutí populace připravuje každoroční ocenění osobností a organizací, které pomáhají budovat ČR jako společnost přátelskou pro každý věk. Nominace do jubilejního 10. ročníku soutěže jsou již spuštěny. Ocenění je udělováno ve čtyřech kategoriích. Nominace mohou zasílat obce, kraje, neziskové organizace, členky a členové Rady, i její stálí hosté. Více informací najdete zde.

pátek 14. června

13:00 - V těchto dnech RILSA realizuje výzkum životních podmínek rodin s dětmi, které pobírají, nebo v posledních letech pobíraly přídavek na dítě. Cílem je získat podrobnější informace o potřebách těchto rodin spojených s péčí a výchovou dětí. Pokud patříte mezi příjemce přídavku na dítě nebo jste jej pobírali v předchozích letech a přišel Vám e-mail z MPSV, budeme rádi, když se výzkumu zúčastníte a dotazník vyplníte. Všechny odpovědi považujeme za důvěrné, veškeré údaje jsou zaznamenávány anonymně a zpracovány souhrnně za všechny oslovené rodiny a nebudou v žádném případě spojovány s Vaší osobou ani rodinou. Děkujeme za spolupráci a za čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku.

čtvrtek 13. června

12:30 - Úřad práce ČR je připraven pomoci zaměstnancům Liberty Ostrava s ochranou při platební neschopnosti zaměstnavatele a poskytne i další formy pomoci, které mohou zaměstnanci využít ještě během trvání pracovního poměru. Úřad práce proto již s předstihem personálně posílil příslušné pobočky v regionu.

středa 12. června

21:00 - V rámci úpravy zákona „Lex Ukrajina VII“ vláda schválila návrh na navýšení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2025 tak podle návrhu v novele bude humanitární dávka navýšena u zdravotně postižených dětí o 6 600 Kč a u dospělých osob o 4 400 Kč. V poslední době se současně výrazně zlepšila bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny. V prvním kvartálu letošního roku příjmy dosáhly 6,4 miliardy.

11:00 - MPSV připravilo v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci týkající se všech cílů stanovených v dokumentaci programu. Od 26. června 2024 bude možné podávat žádosti o dotace pro záměry týkající se podpory mobility a také bude znovu otevřena výzva podporující pořízení elektrické požární signalizace.

čtvrtek 30. května

19:00 - Po třídenní rozpravě schválila Poslanecká sněmovna PČR v prvním čtení návrh důchodové reformy připravený MPSV. Důchodová reforma zajistí udržitelný důchodový systém a zohlední odpracovaná léta i náročnost profesí. Více informací naleznete zde.

14:30Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík dnes podepsali memorandum, ve kterém potvrzují společný zájem na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů. Podpis této spolupráce je výsledkem jednání vedených za účelem dohody na způsobu proplácení doby čekání řidičů mezi jednotlivými jízdami. Více informací najdete zde.

středa 29. května

16:00Senát dnes schválil výrazné navýšení příspěvku na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Novela má podpořit přednostní poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí klienta, pokud je to možné.

14:00Po úspěšném prvním ročníku přichází i letos Ministerstvo práce a sociálních věcí s kampaní, jejíž cílem je poděkování a vyjádření podpory náhradním rodinám a také zviditelnění tématu pěstounství. Náhradní rodiče umožňují dětem vyrůstat v bezpečném a šťastném rodinném prostředí a jsou nenahraditelnou součástí systému péče o děti. Více informací najdete zde.

úterý 28. května

15:00Již příští týden se na Vysočině uskuteční sedmý ročník odborné konference Fórum rodinné politiky. Letošní program nabídne debatu se zapojením široké veřejnosti na téma budoucnosti české rodinné politiky. Konferenci letos zaštítí první dáma České republiky Eva Pavlová a poslanec a předseda Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský. Konference proběhne 6. a 7. června, místem konání bude letos Jihlava. Více informací najdete zde.

středa 22. května

17:30 Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního příspěvku. Nově také zavádí tzv. sousedskou dětskou skupinu. Součástí novely je zavedení povinnosti pro obec zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. 9. po třetích narozeninách, pokud nebylo přijato do spádové mateřské školy. Více informací najdete zde.

pondělí 20. května

14:30Květen je měsícem rodiny. Kromě Dne matek totiž slavíme také Den rodiny. MPSV se tématem rodinné politiky dlouhodobě a koncepčně zabývá. Za poslední dva roky resort přišel s řadou konkrétních kroků, které podporují rodiny a jejich společný život, a další změny chystá. Povedlo se mimo jiné navýšit rodičovský příspěvek, lépe podpořit zkrácené úvazky nebo výstavbu nových dětských skupin. Více informací najdete zde.

středa 15. května

11:00 - Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová předala ceny vítězům dětské výtvarné soutěže Lidé a roboti při práci. Zúčastnilo se 404 výtvarných prací žáků z celkem 102 škol a dětských domovů z celé ČR. Více informací najdete zde.

úterý 14. května

15:00 - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes předal pračku a sušičku seniorce, která je pěstnounka a s manželem má v péči svého nemocného vnuka. Šlo o součást společného projektu Kruh záchrany, který realizuje projekt MPSV Prevence energetické chudoby prostřednictvím sociálních inovací ve spolupráci s firmou BEKO a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové. Jednou z aktivit projektu je darování úsporných spotřebičů vybraným domácnostem. Nové spotřebiče snížily v ohrožených rodinách náklady na energie až o 70 %, ročně tak mohou rodiny ušetřit až 10 000 korun. Více informací najdete zde.

úterý 7. května

15:30Vláda dnes schválila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a MPSV. Počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Plánované nabytí účinnosti je od ledna 2025. Více informací najdete zde.

15:00Na dnešním jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV. Více informací najdete zde.

úterý 30. dubna

12:30Na dnešním zasedání vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Jejím hlavním cílem je zajistit solidní důchody vyplácené z průběžného systému nejen současným důchodcům, ale i příštím generacím. Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především rodiny. Více informací najdete zde.

pátek 26. dubna

9:00Včera byly vyhlášeny výsledky patnáctého ročníku ankety Zákon roku. Na druhém místě v hlavní kategorii Nejlepší zákon pro byznys se umístila digitalizace v pracovním právu z dílny MPSV. Ta byla součástí velké novely zákoníku práce. V kategorii Legislativní počin za rok 2023 pak zvítězil další počin resortu práce a sociálních věcí. Tím je usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR, které je obsaženo v novele zákona o zaměstnanosti. Více informací najdete zde.

úterý 23. dubna

15:00 - V barokním refektáři Dominikánského kláštera v Praze se 23. dubna 2024 uskutečnil druhý ročník odborného fóra na téma Case management a inovace praxe se zaměřením na klienta. Ústřední témata programu se věnovala využití metody case managementu v praxi a možnostem inovace současné praxe poskytování sociální ochrany. Konkrétní příspěvky řečníků se dále věnovaly představení rolí různých aktérů v procesu koordinace případů klientů. Akci uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věci v rámci projektu Koordinace sociální ochrany v praxi. Více informací najdete zde.

pátek 19. dubna

13:30Hnutí ANO zrušilo pondělní plánovanou schůzku se zástupci MPSV a prezidentem Pavlem. Platí, že opozice má možnost předložit své připomínky k důchodové reformě. Zástupci hnutí ANO byli přizváni i do poradního týmu, žádné konkrétní návrhy ale MPSV od nich dosud neobdrželo. Vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky: “Doufal jsem, že hnutí ANO alespoň jednou překročí svůj stín a bude jednat konstruktivně. Nestalo se. Stále jen laciný marketing. Vidina hlasů je pro ně silnější než odpovědnost za budoucnost ČR.” Celé vyjádření je k dispozici na síti X.

úterý 16. dubna

14:00Ministr Marian Jurečka představil novelu zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Novela rovněž posiluje konkurenceschopnost zaměstnavatelů, zároveň však zachovává ochranu práv zaměstnanců a podporuje lepší sladění pracovního a rodinného života. Tento legislativní krok reaguje na aktuální potřeby moderního trhu práce a reflektuje podněty, které MPSV obdrželo v rámci jednání a kulatých stolů, kterých se účastnili zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů a odborníci na pracovní právo. Více informací najdete zde.

pondělí 15. dubna

18:00MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku ČSSZ. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. Vyřizování těchto dávek tak bude pro osoby se zdravotním postižením i jejich rodiny co nejjednodušší. Více informací najdete zde.

pátek 12. dubna

15:00 - Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila růst příspěvku na péči podle koaličního návrhu. Příspěvek má vzrůst od července ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Více informací o návrhu najdete zde.

12:00Zítra se uskuteční pravidelná Sbírka potravin, která probíhá ve všech krajích. Za skoro 10 let spolupráce s potravinovými bankami MPSV na potravinovou pomoc vynaložilo téměř 650 milionů korun a do začátku roku 2026 plánuje vyčlenit dalších zhruba 600 milionů korun. Dosud bylo díky projektu rozdistribuováno téměř 5 tisíc tun potravinové pomoci a více než 5,5 milionů kusů materiální pomoci. Nejčastěji tuto pomoc využívají nízkopříjmové rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením a lidé bez domova. Více informací najdete zde.

čtvrtek 11. dubna

15:00MPSV oznamuje otevření registrace pro sedmý ročník konference Fórum rodinné politiky, která se bude konat 6. a 7. června 2024 v Jihlavě. Letošní ročník již tradičně zapojí širokou veřejnost a zaměří se na rozšíření diskuze o rodinné politice mimo ustálené expertní kruhy. Konferenci letos zaštítí první dáma České republiky Eva Pavlová a poslanec a předseda Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský. Více informací najdete zde.

12:30Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Návrh prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Více informací najdete zde.

středa 10. dubna

15:00Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ směřuje k podpoře aktivit na komunální úrovni, které mají za cíl posílení rodinných vztahů, komunitní soudržnosti a péče o seniory. Finanční příspěvek přidělovaný v rámci soutěže je určen pro obce, které se aktivně angažují v budování přátelského prostředí pro své občany. Více informací najdete zde.

úterý 9. dubna

13:00Dotace na poskytování nadregionálních a celostátních služeb (tzv. dotační titul B) budou v letošním roce činit přes 1,52 miliardy korun. Tento titul plně administruje MPSV. Dotace je určena poskytovatelům k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem dané sociální služby. Částka, kterou MPSV mělo k dispozici pro letošní rok, odpovídá výši dotací poskytnutých v roce 2023Více informací najdete zde.

pondělí 8. dubna

12:00Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. MPSV na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů korun. Program nabízí bezúročné investiční a provozní úvěry a navazuje na úspěšný S-podnik, v rámci kterého podnikatelé vyčerpali na úvěrech téměř 178,5 milionů korun. Více informací najdete zde.

úterý 2. dubna

11:00V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 4 110 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 574 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 887 kontrol. Prioritou pro letošní rok zůstane i nadále odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Více informací najdete zde.

čtvrtek 28. března

14:00 - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes jednal o důchodové reformě s prezidentem Petrem Pavlem a zástupci opozice. Panuje shoda například na tom, že důchodová reforma je nutná a věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. Více informací o důchodové reformě najdete zde.

13:30Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou „Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků“. Cílem této kampaně je šíření informací mezi zaměstnavateli o ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce, je totiž včasná a účinná prevence. Více informací najdete zde.

středa 27. března

14:00Vláda dnes schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Díky legislativnímu ukotvení sociálního podnikání bude možné lépe začlenit do pracovního procesu i ty, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Zákon jasně definuje, co je to integrační sociální podnik a stanoví jeho povinnosti zejména vůči zaměstnancům. Více informací najdete zde.

pondělí 26. března

18:00Ministr Marian Jurečka dnes v rámci své zahraniční cesty na Slovensko navštívil Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR. Na bilaterálním jednání se setkal se svým protějškem, slovenským ministrem Erikem Tomášem. Tématem bylo kromě sociálních otázek také nastavení systému podpory ukrajinských uprchlíků v obou zemích, migrující pracovníci a jejich ochrana, provázanost důchodového systému či podpora pečujících a terénní sociální péče. Jednání bylo přínosné pro obě strany, a to hned v několika oblastech. Více informací najdete zde.

pátek 22. března

15:00Vrchní ředitel sekce informačních technologií Karel Trpkoš zvítězil v soutěži Magazínu Egovernment. Ten oceňuje osobnosti za významný posun elektronizace veřejné správy v ČR. Pod vedením Karla Trpkoše vytvořil tým informačních technologií prostředí, ve kterém se právě technologie využívá k poskytování pomoci těm, kdo ji potřebují.

čtvrtek 21. března

15:00 - MPSV i letos vyjádřilo své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 19. března. Ministr Marian Jurečka na konferenci v barokním refektáři Dominikánského kláštera v Praze předal ceny Gratias 2024. Skleněnou plaketu pro vítěze si v letošním sedmém ročníku odneslo šest z 157 nominovaných sociálních pracovníků, a to v pěti různých kategoriích. Ministr Jurečka navíc udělil i jedno zvláštní ocenění za významný přínos v sociální práci. Více informací najdete zde.

středa 20. března

16:00Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády. Více informací najdete zde.

Vláda dnes schválila i návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Maximální částka příspěvku 14 200 Kč se od dubna tohoto roku zvýší o 1 500 Kč, čímž nově dosáhne 15 700 Kč. Více informací najdete zde.

pondělí 18. března

9:00 - V úterý 19. března 2024 tradičně slavíme Světový den sociální práce, který je věnovaný všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Jim všem patří velké uznání a respekt. Pokud chcete alespoň symbolicky poděkovat sociálním pracovnicím a pracovníkům, vystřihněte si srdce a nalepte si ho viditelně na okna, případně na dveře! Srdce k vystřižení naleznete zde.

Fotku SRDCE zítra sdílejte na sociálních sítích s hashtagem:

#srdceprosocialnipracovniky

#srdcepropracovnikyvsocialnichsluzbach

#SrdceSocialnimSluzbam

středa 20. března

16:00Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády. Více informací najdete zde.

Vláda dnes schválila i návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Maximální částka příspěvku 14 200 Kč se od dubna tohoto roku zvýší o 1 500 Kč, čímž nově dosáhne 15 700 Kč. Více informací najdete zde.

pondělí 18. března

9:00 - V úterý 19. března 2024 tradičně slavíme Světový den sociální práce, který je věnovaný všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Jim všem patří velké uznání a respekt. Pokud chcete alespoň symbolicky poděkovat sociálním pracovnicím a pracovníkům, vystřihněte si srdce a nalepte si ho viditelně na okna, případně na dveře! Srdce k vystřižení naleznete zde.

Fotku SRDCE zítra sdílejte na sociálních sítích s hashtagem:

#srdceprosocialnipracovniky

#srdcepropracovnikyvsocialnichsluzbach

#SrdceSocialnimSluzbam

úterý 12. března

15:00 - Na Radě ministrů pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO) se 11. března 2024 podařilo vyjednat dohodu v otázce směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Typicky jde o kurýry, taxikáře, ale i další pracovníky, kteří využívají digitální platformy, například Uber. Tyto nástroje jsou trendem posledních let a jejich oblíbenost stále roste. Českou republiku na Radě EPSCO v Bruselu reprezentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Více informací najdete zde.

pátek 8. března

13:00 - Na začátku ledna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. MPSV v této souvislosti znovu upozorňuje na povinnosti agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání před účinností zmíněné novely. Změny se týkají bezdlužnosti a kaucí. Více informací najdete zde.

8:00 - Termín splatnosti dávek státní sociální podpory za únor 2024 části příjemců připadne na víkend 9. a 10. března. Z tohoto důvodu odejdou příspěvky našim klientům hned po víkendu na začátku týdne. Platby během víkendu není možné provést. Jedná se zejména o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Splatnost rodičovského příspěvku odchází příjemcům v nejkratší možné době po jejím schválení, což je výrazně rychlejší a flexibilnější přístup, než ukládá zákon. Klienti se nemusí znepokojovat, příspěvky jim budou na účet řádně připsány.

čtvrtek 7. března

14:00 - Zatímco se dokončují práce na zákonu o podpoře v bydlení, MPSV pomáhá prostřednictvím svého projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR celkem 41 obcím a neziskovým organizacím. Jejich vlastní projekty spolufinancované EU mají za cíl pomoct lidem v bytové nouzi a nabídnout jim cestu k lepšímu životu s podporou sociálních pracovníků. Novou střechu nad hlavou takto získalo již přes 500 domácností. Více informací najdete zde.

středa 6. března

15:30MPSV znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. Více informací najdete zde.

pátek 1. března

10:00 Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odesílá MPSV důchodovou reformu na vládu. Ta by celý materiál měla projednat do konce března. Do návrhu byla doplněna dvě klíčová opatření. Především došlo k rozšíření okruhu lidí, kteří budou vzhledem k náročnosti své profese zvýhodněni formou snížení důchodového věku. Současně chce MPSV více podpořit pracující seniory. Díky reformě pro ně bude zavedena sleva 6,5 % na důchodovém pojištění, jejich výdělek se tak citelně zvýší. Více informací najdete zde.

středa 28. února

16:30MPSV dnes na vládu předložilo Zprávu o rodině 2023. Ta hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky. Jde o jeden z klíčových podkladů, které slouží k hodnocení a případné aktualizaci rodinné politiky. Zpráva mimo jiné shrnuje, že rodina je nejvýznamnějším socializačním činitelem a má v životě každého člověka své nezastupitelné místo. Podstatná je především v raných fázích formování člověka, ve kterých dochází k vytváření jeho hodnotového systému. Zprávu zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Více informací najdete zde.

pátek 23. února

12:00 - Od počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala Česká republika jasné stanovisko, kterým je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem, kteří u nás hledají útočiště. Dlouhodobá strategie podpory ukrajinských uprchlíků sehrála důležitou roli v procesu jejich adaptace a pracovní aktivitě. Podle PAQ Research tři čtvrtiny z těch, co mohou, v Česku pracují. Z dat MPSV pak vyplývá, že na odvodech a daních přinesli do rozpočtu více, než stát vydal na humanitární dávku. Více informací najdete zde.

úterý 20. února

12:00 - Zaměstnavatelé mohou již rok využívat slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Tato sleva je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek. Jde zejména o lidi starší 55 let, studenty, mladší 21 let, nedávno rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče, kteří pečují o malé dítě. Od února loňského roku tuto slevu využilo již 25 789 jedinečných zaměstnavatelů pro 123 644 zaměstnanců. Více informací najdete zde.

středa 14. února

9:00V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu jsme přistoupili k plné digitalizaci agendy informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců. Zajistíme tak automatické propsání hlášených dat do databáze úřadu. Zaměstnancům úřadu odpadne další manuální činnost a budou se moci více věnovat klientům. Ke zjednodušení dojde i na straně zaměstnavatelů, ať už budou agendu informačních karet vyřizovat prostřednictvím interaktivního formuláře nebo pomocí přímé integrace. Více informací najdete zde.

úterý 6. února

14:00Dnes v době od 21.00 do 22.00 hodin nebude z technických důvodů dostupná Klientská zóna Jenda a Evidence bytů a smluv. Děkujeme za pochopení.

pondělí 5. února

11:00Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje MPSV. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému. Nově bude státní podpora oceňovat snahu klientů pracovat nebo řádnou školní docházku dětí. Dojde k nahrazení čtyř opakujících se příjmově testovaných dávek jednou novou dávkou. Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Změna znamená pouze jednu žádost a jedno řízení. Více informací najdete zde.

čtvrtek 25. ledna

14:30Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka spolu s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem a viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou představil unikátní interaktivní model trhu práce. Ten si klade za cíl mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, které jsou na domácím trhu práce a zároveň identifikuje opatření pro využití potenciálu jednotlivých skupin zaměstnanců a vyhodnocuje jejich přínosy. Více informací najdete zde.

středa 24. ledna

14:30Ústavní soud dnes svým nálezem potvrdil, že úprava valorizačního mechanismu, ke které vláda v loňském roce přistoupila, byla v souladu s ústavním pořádkem. Došlo tak k zamítnutí návrhu hnutí ANO na zrušení této valorizační novely. MPSV rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Potvrdilo se, že vláda byla v krizové situaci rozpočtově odpovědná a jednala v zájmu budoucích generací i mezigenerační solidarity. Odůvodnění verdiktu nyní MPSV podrobně prostuduje. Více informací najdete zde.

12:30Senát se dnes vyslovil pro návrh MPSV, díky němuž disidenti budou dostávat důchody minimálně v průměrné výši. Ta v lednu 2024 činí 20 635 korun. Změna se dotkne řádově několika stovek lidí s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu. Nová pravidla budou platit také pro účastníky druhého odboje a národního boje za vznik a osvobození Československa. Všem těmto lidem vznikne nárok na důchod po dosažení důchodového věku, a to i bez splnění podmínky potřebné doby pojištění. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Více informací najdete zde.

11:30 - MPSV vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty zaměřené na zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Další výzvy jsou zaměřeny na podporu investičních projektů v oblasti deinstitucionalizace pobytové péče pro ohrožené děti v ČR. Více informací najdete zde.

úterý 23. ledna 

11:00 - Dne 23. ledna 2024 se Ministerstvo práce a sociálních věcí stalo terčem útoku typu DDoS. Tento útok na systémy MPSV měl za následek dočasné narušení dostupnosti webových služeb a on-line platforem ministerstva a Úřadu práce ČR. Po celou dobu útoku IT specialisté MPSV pracovali na minimalizaci dopadů útoku a zabránění případných možných škod.

Zdůrazňujeme, že žádná citlivá data občanů nebyla ohrožena a žádné osobní informace neunikly do neoprávněných rukou. Také ujišťujeme veřejnost, že jsou přijímána všechna opatření k posílení kybernetické bezpečnosti, aby se předešlo podobným incidentům v budoucnosti. Budeme nadále monitorovat situaci a poskytovat veřejnosti aktualizace o průběhu opatřeních přijatých k posílení provozu a kybernetické bezpečnosti.

pátek 19. ledna

10:00 - Varujeme veřejnost před podvodnými telefonáty a SMS zprávami, které se začaly hromadně šířit Českem. Jde o automaticky generované hovory týkající se údajného schválení příspěvku na bydlení ve výši 18 000 Kč. Hlas vydávající se za MPSV požaduje sdělení osobních údajů. Podvodníci také rozesílají SMS zprávy, které vyzývají k vyplnění přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví na podvodných webových stránkách. Více informací najdete zde.

středa 17. ledna

15:30MPSV předložilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví návrh novely několika zákonů, který počítá s efektivním propojením zdravotně-sociálních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou péči, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. K úpravě nyní probíhá meziresortní připomínkové řízení. Více informací najdete zde.

15:00V návaznosti na podepsané Memorandum o spolupráci mezi MPSV, Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK) a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) ze dne 13. listopadu 2023, se mohou studující na FHS UK v letním semestru probíhajícího školního roku 2023–2024 v předmětu „Projekt sociálního podniku seznámit s praktickými poznatky z oboru. Přijdou také do kontaktu s českými sociálními podnikateli nebo navštíví vybraný sociální podnik, čímž si doplní a rozšíří své znalosti. Více informací najdete zde.

pondělí 8. ledna

13:00Národní pedagogický institut ČR publikoval Národní zprávu o realizaci 2. cyklu PIAAC. Zpráva poskytuje informace o realizaci 2. cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC v České republice v letech 2018 až 2023. Seznamuje s obsahem, cíli i historií projektu PIAAC, popisuje jeho mezinárodní i národní organizaci, přibližuje zkoumané oblasti dovedností, způsob jejich měření i přípravu dotazovacích nástrojů a podrobně zachycuje postupy sběru a zpracování dat. Více informací najdete zde.

pátek 5. ledna

16:30Generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce se stal od 5. ledna 2024 Martin Melecký, dosavadní vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Na své pozici chce navázat na dlouholetou úspěšnou činnost svého předchůdce Rudolfa Hahna, který stál v čele úřadu od roku 2006. Více informací najdete zde.

středa 3. ledna

17:30Na dnešním zasedání vláda podpořila poslanecký návrh novely zákona o sociálních službách předložený skupinou poslanců a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Cílem navrhovaných změn je posílit podporu poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí klientů a provést související úpravy v oblasti neformální péče. Tato iniciativa vychází mimo jiné i z doporučení Evropské komise v souvislosti s deinstitucionalizací sociálních služeb a dlouhodobé péče. Více informací najdete zde.

ROK 2023

pátek 22. prosince

12:00Projekt DigiKompetence, realizovaný v období 2022–2023, úspěšně naplnil svůj cíl poskytovat systémovou a metodickou podporu pro efektivní vykonávání práce z domova a využívání příslušných nástrojů. Více informací najdete zde.

středa 20. prosince

14:30Vláda na dnešním jednání schválila několik návrhů, které předložilo MPSV:

  • V souladu s usnesením vlády předložil dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh novely zákona, která držitelům odboje a odporu proti komunismu zaručí starobní důchod minimálně v průměrné výši. Ta bude v lednu 2024 činit 20 635 korun. Těmto osobám vznikne nárok na důchod po dosažení důchodového věku, a to i bez splnění podmínky potřebné doby pojištění. Více informací najdete zde.
  • Vláda schválila také zvýšení úhrady nákladů rodičem za péči o dítě v dětské skupině, zvýšení započitatelných nákladů na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku, a také o dílčí změny v nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Více informací najdete zde.

pondělí 18. prosince

15:00MPSV vyhlásilo dotační řízení pro rok 2024 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností. Podávání žádostí mohou žadatelé uskutečnit od zpřístupnění aplikace OKposkytovatel do 18. 1. 2024. Aplikace bude zpřístupněna nejpozději v tomto týdnu, kdy bude tomuto dotačnímu titulu přiřazeno ID agregační akce nutné pro zápis do Zjednodušené evidence dotací rozpočtového systému Ministerstva financí. Více informací najdete zde.

pátek 15. prosince

12:00MPSV navrhuje koncepční řešení v souvislosti s navyšováním příspěvku na péči. Úprava zákona o sociálních službách umožní, aby tento příspěvek mohla při splnění konkrétních podmínek navyšovat vláda pouze nařízením, a nikoliv změnou zákona, jako je tomu nyní. Konkrétní částky pak upraví vláda přímo v nařízení. Předlohu MPSV příští týden předloží do meziresortního připomínkového řízení spolu se dvěma variantami navýšení příspěvku na péči. Více informací najdete zde

13:30Prezident dnes podepsal navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. Rodičovský příspěvek a další dávky vyřídíte online z pohodlí domova díky Klientské zóně Jenda.

čtvrtek 14. prosince

13:00Nejen rodičovský příspěvek, ale nově také příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, vyřídí klienti pohodlně z domova prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Nejčastější forma pomoci domácnostem se tak stává dostupnější. Žádosti jsou nyní plně digitální nejen pro klienty, ale i pro Úřad práce ČR. Zaměstnanci nic nepřepisují ani netisknou, všechno funguje digitálně. Více informací najdete zde.

středa 13. prosince

17:30 - Vláda dnes schválila několik klíčových bodů, které se týkají působnosti MPSV:

  • Od ledna vzroste minimální mzda o 1 600 Kč na celkovou částku 18 900 Kč. Podle předlohy porostou také některé úrovně zaručené mzdy, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací. Polepší si tak asi 1,5 milionu zaměstnanců. Více informací najdete zde.

  • Schválen byl i návrh změny nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Úpravy se týkají navýšení platových tříd lékařů, ale také zubařů a farmaceutů. Nařízení vlády vychází z dohody se zástupci lékařů. Katalog prací je výčtem prací zařazených do platových tříd u jednotlivých povolání, což se odráží i v platovém ohodnocení. Schválené změny lépe zohledňují vazbu na vzdělání. Více informací najdete zde.

  • Ingrid Štegmannová bylo znovu zvolena do funkce státní tajemnice MPSV po úspěšném absolvování výběrového řízení. V rámci své pozice odpovídá za výběr, vzdělávání a hodnocení úředníků a má bohaté zkušenosti v oblasti státní správy. Na ministerstvu působí již řadu let, např. na pozici ředitelky odboru koordinace a právní podpory státní služby, dále vedoucí oddělení kanceláře státního tajemníka nebo šéfky kabinetu ministryně v letech 2014-2016.

úterý 12. prosince

11:00Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků. Více informací najdete zde.

čtvrtek 7. prosince

12:00Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s tří miliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory. Více informací najete zde.

středa 6. prosince

9:00Na 18 900 korun od ledna vzroste minimální mzda. To představuje růst o 9,2 %, tedy o 1 600 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, který vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle předlohy porostou také některé úrovně zaručené mzdy, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací. Podle odhadu MPSV si tak polepší asi 1,5 milionu zaměstnanců. Návrh bude vláda definitivně schvalovat příští týden. Více informací najdete ZDE.

úterý 5. prosince 

13:00MPSV připravilo novelu zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem této novely je zlepšit podmínky pro přechod některých těchto osob z chráněného trhu práce na volný trh práce. Zároveň řeší problémy s účelovým využíváním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Ke splnění těchto cílů má přispět několik opatření. Návrh novely byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Více informací najdete ZDE.

pondělí 4. prosince 

10:00Od prosince 2023 mohou klienti podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace. Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Jedná se o další významný krok v digitalizaci celého úřadu. Více informací najdete ZDE.

středa 29. listopadu

12:00 - Senát dnes schválil novelu zákona o státní sociální podpoře, v rámci které MPSV od ledna 2024 navrhlo růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 350 000 korun. Výplata příspěvku se zároveň zkrátí ze čtyř let na tři roky. Úprava také mimo jiné zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR. Více informací o novele je k dispozici ZDE.

středa 22. listopadu

14:30Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo novou výzvu, která je součástí Národního plánu obnovy. Jejím cílem je podpořit rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, a to primárně v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0. O finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů mohou žádat zastřešující profesní, podnikatelská a odborová sdružení a sdružení obcí. Více informací najdete ZDE.

pondělí 20. listopadu

19:00Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes rozhodl o přiznání průměrného starobního důchodu panu Karlu Soukupovi, bývalému disidentovi, signatáři a mluvčímu Charty 77. Ministerstvo volí postup, jaký je stanoven pro účastníky třetího odboje podle zákona č. 262/2011 Sb. Česká správa sociálního zabezpečení zároveň prošetří žádosti o zmírnění tvrdosti zákona také u dalších disidentů. Více informací najdete ZDE.

15:00Celkem 26,4 miliard korun poskytne pro příští rok Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotace určené k financování sociálních služeb. Meziročně jde opět o vyšší částku, která reflektuje narůstající náklady na provoz. Většinu prostředků MPSV postupuje krajům, ty je následně přerozdělují jednotlivým poskytovatelům. Financování sociálních služeb je v ČR vícezdrojové, dotace státního rozpočtu dlouhodobě kryje zhruba 40 % celkových nákladů. Další prostředky mohou poskytovatelé čerpat například z evropských zdrojů. Více informací najdete ZDE.

středa 15. listopadu

15:30 - Změnu systému musíme provést co nejdříve, jinak se naše děti férového důchodu nedočkají a ve stáří se budou muset postarat samy o sebe. Takový cíl má důchodová reforma, s níž přišlo MPSV. Konkrétní opatření jsme představili už na jaře. Nyní se posouváme do další fáze zavedení klíčových změn, které jsou součástí širší legislativy. Zítra bude předloha odeslána do meziresortního připomínkového řízení. Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny. Více informací najdete ZDE.

pondělí 13. listopadu

11:30Paragrafové znění poslaneckého návrhu novely zákoníku práce ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bylo na konci minulého týdne odesláno do legislativního procesu. MPSV společně s Ministerstvem zdravotnictví v posledních měsících intenzivně jednalo se zástupci lékařů a lékařských odborů o podobě novely. Ta se týká zejména úpravy délky služeb lékařů a vzešla i z požadavků zástupců pracovníků ve zdravotnictví. Více informací najdete ZDE.

středa 8. listopadu

16:00K dnešnímu dni jsou veškeré žádosti o důchody, které neobsahují mezinárodní prvek, vyřizovány v zákonné lhůtě 90 dnů. Délku zpracování žádosti mohou ve specifických případech prodloužit pouze žádosti, které delší dobu vyřízení vyžadují z důvodu došetřování chybějících údajů. Prodloužení doby zpracování žádostí způsobil extrémní zájem o předčasné důchody trvající od konce roku 2022. Na tuto zátěž reagovala ČSSZ řadou organizačních opatření. Do konce října 2023 se tak podařilo celou situaci stabilizovat. Více informací najdete ZDE.

9:00Nezaměstnanost v říjnu klesla a je nejnižší v celé EU. Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2023 celkem 260 641 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2 379 méně než v předchozím měsíci a o 4 849 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl o 0,1 p.b., meziročně se nezměnil. Ke konci října činil 3,5 %. Více informací najdete ZDE.

úterý 7. listopadu

13:00V červnu proběhla inspekce sociálních služeb u poskytovatele „HVĚZDA z.ú.“, a to konkrétně v Domově služeb seniorům v ulici Zarámí ve Zlíně. MPSV v rámci kontroly zjistilo řadu pochybení, za které poskytovateli uložilo maximální možnou pokutu podle současné legislativy. Zároveň resort předal podnět k provedení kontroly také oblastnímu inspektorátu práce, finančnímu úřadu, a především krajskému úřadu. Ten rozhodl o odejmutí registrace ke konci roku. Více informací najdete ZDE.

pondělí 6. listopadu

11:00Klientská zóna Jenda dostala od žadatelů jedničku! MPSV pokračuje ve zjišťování spokojenosti klientů se službami úřadu. Cílem je zjistit, jak jsou klienti spokojeni s průběhem i složitostí vyřizování nové on-line žádosti o rodičovský příspěvek prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Díky zpětné vazbě může ministerstvo klientskou zónu neustále zlepšovat a poskytnout tak klientům kvalitní služby, které očekávají. Více informací najdete ZDE.

středa 1. listopadu

15:20Prezident republiky podepsal zákon o prodloužení náhradního výživného o dva roky. Novela z dílny MPSV tak začala platit v listopadu. To pomůže především samoživitelkám a samoživitelům, kteří čelí obtížím při soudním vymáhání stanoveného výživného. Náhradní výživné bude vypláceno i zpětně, aby navázalo na předchozí právní úpravu. Je ale nutné doložit do konce listopadu potřebné dokumenty příslušnému Úřadu práce, který bude klienty písemně informovat. Více informací najdete ZDE.

úterý 31. října

15:20 - Ministerstvo práce a sociálních věcí právě zahájilo realizaci projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ (PoMPo III), který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+). Do skladů partnerských organizací byly v říjnu 2023 naskladněny potraviny v hodnotě 37,5 milionů Kč, které již brzy pomohou těm nejpotřebnějším. Do konce roku 2023 je ještě plánován závoz hygienických potřeb v hodnotě 14 milionů Kč a další závoz potravin. Projekt bude realizován až do 30. dubna 2026 a je na něj vyčleněno celkem 684 milionů Kč. Více informací najdete ZDE.

14:00 - Podle schválené novely zákona budou banky poskytovat úřadům práce údaje o existenci a zůstatku na účtech svých klientů, kteří jsou žadateli o dávky pomoci v hmotné nouzi. Nejedná se ale o prolomení bankovního tajemství, nýbrž o prověření účtu se souhlasem žadatele. Už nyní musí žadatelé dokládat, kolik účtů mají a jaký je na nich zůstatek, takže v tomto kontextu se nic nemění. Nově bude tento proces probíhat automaticky a dojde k jeho zrychlení tak, aby žadatelé nečekali na finanční pomoc od státu déle, než je nezbytně nutné. Žadatelé také již nyní prokazují, že využili veškeré dostupné prostředky pro zlepšení své situace a čerpání dávky je tak odůvodněné.

12:00 - V médiích a na sociálních sítích se v posledních dnech objevily nepřesnosti, které MPSV uvádí na pravou míru. „Vláda chystá obludné šmírování vašich výplatních pásek“ - takové skandální titulky si mohou čtenáři v některých médiích přečíst. Články a texty ale často obsahují zavádějící informace. Pravda je taková, že ČR zatím pouze zahajuje přípravu na transpozici evropské směrnice, která se týká transparentnosti v odměňování. Faktem totiž zůstává, že ženy jsou za stejnou práci a práci stejné hodnoty odměňovány hůře než muži. Více informací najdete ZDE.

pátek 27. října

14:00Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR. Více informací najdete ZDE.

11:00 -  Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále varuje před falešnými e-maily a SMS, které jsou prezentovány jako nabídka příspěvku na bydlení či jiné finanční pomoci a obsahují odkazy na falešné webové stránky, které se tváří jako oficiální web ministerstva. Objevují se také falešné weby, které vypadají jako ePortál České správy sociálního zabezpečení nebo Identity občana. Jediná správná doména ministerstva je mpsv.cz. Jak podvodníkům nenaletět zjistíte ZDE (586,7 kB).

pondělí 23. října

10:00 -  MPSV otevře v sobotu 28. října 2023 své dveře všem návštěvníkům, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku jeho fungování. Během komentované půlhodinové prohlídky se dozvíte mnohé o historii budovy i samotného ministerstva. Můžete se těšit také na doprovodný program, jehož součástí bude možnost vyzkoušet si virtuální realitu. Více informací najdete ZDE.

pátek 20. října

15:00Ministři Vlastimil Válek a Marian Jurečka jednali se zástupci Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů a předložili jim návrhy na řešení jejich požadavků. Na jednání byly předloženy návrhy obou ministerstev, které adresují většinu požadavků Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů. Jde o soubor opatření prostřednictvím změn zákona, vládního nařízení, úhradové vyhlášky a změn na úrovni přímo řízených nemocnic. Více informací najdete ZDE.

9:30Příklady dobré praxe v oblasti spolupráce s organizacemi, které se zabývají uplatněním lidí s hendikepem na pracovním trhu, prezentovalo MPSV. Jednání na téma zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné správě se v Černínském paláci konalo na pozvání nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče. Na akci MPSV zastoupily státní tajemnice Ingrid Štegmannová, ředitelka odboru Kabinet ministra Lucie Vymazalová a vedoucí oddělení chráněného trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti Jana Majerová. Více informací najdete ZDE.

středa 18. října

15:00V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin. Výzva je zaměřena na podporu zcela nové výstavby, nákupu či rekonstrukce budov za účelem navýšení kapacit dětských skupin. Oprávněnými žadateli jsou subjekty spadající do tzv. občanského sektoru (nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby). Více informací naleznete ZDE.

13:00Vláda dnes schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 (zkráceně Akční plán pro DI), který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jedním z cílů plánu je zlepšit péči klientů sociálních služeb tak, aby jim například bylo prioritně umožněno žít v jejich domácím prostředí nebo v zařízeních s komunitním charakterem. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 12. října

10:00Vláda včera schválila Strategii rodinné politiky 2024–2030 jako nový strategický dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Dokument nově zdůrazňuje pohled zaměřený na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích a na rodiny jako na nenahraditelný zdroj společenské prosperity. Velký význam je věnován ocenění a stabilitě rodiny, primární prevenci předcházení negativních jevů a podpoře manželství jako nástroje právní, sociální a ekonomické ochrany rodiny. Zároveň je respektována různorodost životních drah a faktická diverzita forem rodinného soužití. Více informací najdete ZDE.

středa 11. října

12:00 Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok MPSV vyhlašovat sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku. Výše bude vycházet ze zákonných parametrů. Plní se tak jeden z bodů programového prohlášení vlády. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 5. října

14:00MPSV provedlo unikátní rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli. Mělo za cíl prozkoumat oblast volných pracovních míst. Soustředilo se na jejich počet, strukturu, i to, co zaměstnavatelé nabízejí a jaké zaměstnance hledají. Analýza mimo jiné ukázala, že každého 5. zaměstnavatele omezuje nedostatek zaměstnanců. Vetší problém je to pro velké firmy a pro firmy z odvětví s nižšími mzdovými a kvalifikačními požadavky. Firmy se však potýkají i s nedostatkem odborných pracovníků, což má zřejmě vážnější dopady pro rozvoj ekonomiky jako celku. Podle zjištění MPSV zaměstnavatelé poptávají 249 tisíc zaměstnanců. Více informací najdete ZDE.

10:30 - Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, vyhlásil ministr Marian Jurečka 5. října 2023 u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci. Více informací najdete ZDE.

středa 4. října

15:00Vláda dnes schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinese mimo jiné zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Novela také zjednoduší procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Více informací najdete ZDE.

pondělí 2. října 

13:00 - V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů. Více informací najdete ZDE.

středa 27. září 

15:30 - S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech osvětluje základní pravidla, jimiž se upravuje vztah nové právní úpravy k dosavadní právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým. Tato zvláštní pravidla se dotýkají oblasti informační povinnosti zaměstnavatele o základních aspektech pracovněprávního vztahu a dohod o práci na dálku. Jde o nezávazný výklad. Materiál s praktickými příklady najdete ZDE.

14:00 Již za dva týdny se v Hradci Králové uskuteční šestý ročník odborné konference Fórum rodinné politiky. Akce nabídne otevřenou debatu o aktuálním směřování české rodinné politiky. Tentokrát program klade důraz především na roli a podporu neformálních pečujících. Konference proběhne 12. a 13. října, místem konání bude letos Hradce Králové. Více informací najdete ZDE.

pátek 22. září

11:30V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). MPSV připravilo pro zaměstnavatele vzory ke splnění informační povinnosti podle § 37 a § 77a. Jde pouze o doporučení, které není pro zaměstnavatele závazné. Zmíněné vzory a další informace najdete ZDE.

středa 20. září

11:30V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě. Výsledky výzkumu ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy a které skupiny populace jsou nejvíce ohroženy nízkými dovednostmi. Nyní data vyhodnocují mezinárodní vědecké instituce, výsledky výzkumu budou zveřejněny na přelomu let 2024 a 2025. Více informací najdete ZDE.

11:00 - Pod vedením MPSV a ve spolupráci s MŠMT, zahájily UNICEF a Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem projekt na vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice. Cílem iniciativy, financované Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu, je zlepšit systém a přispět ke zdravému vývoji a učení dětí od útlého věku a podpořit zaměstnanost rodičů. Více informací najdete ZDE.

pondělí 18. září

11:00Díky akci Milostivé léto III mají klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, možnost zbavit se dluhů vzniklých z penále a exekučních nákladů. Tuto možnost oddlužení již využilo téměř 143 tisíc OSVČ a více než 32 tisíc zaměstnavatelů. Stát díky akci, která potrvá do konce listopadu 2023, už nyní získá přes 630 milionů korun. Více inforamací najdete ZDE.

středa 13. září

17:00 Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči. Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024. Více informací najdete ZDE.

15:00Poslankyně a poslanci dnes schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů. Zásadním bodem novely je možnost elektronického podání žádosti o důchod, a to od 1. prosince tohoto roku. Další významnou změnou bude postupné zúžení okruhu výplatních termínů a od července 2025 přechod na výplaty v rámci kalendářního měsíce pro pojištěnce, kteří dostávají důchod od ČSSZ. Novela bude nyní předána k projednání Senátu. Více informací najdete ZDE.

9:00Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla postoupena Senátu. Více informací najdete ZDE.

pondělí 11. září

14:00Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Slevu od února uplatnilo již 23 704 jedinečných zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců. Více infomací najdete ZDE.

pátek 8. září

10:00I přes mírný nárůst nezaměstnanosti v srpnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 33 tisíc lidí. ÚP ČR evidoval k 31. 8. 2023 celkem 260 803 uchazečů o zaměstnání, o 1 870 více než v předchozím měsíci a o 9 050 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl – meziměsíčně o 0,1 p. b., meziročně pak o 0,2 p. b. Ke konci srpna činil 3,6 %. Stále platí, že v mezinárodním srovnání patří nezaměstnanost v ČR mezi nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec) dosáhla 2,9 % a byla tak třetí nejnižší (průměr EU 5,8 %). Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 7. září

16:00Dnes byla slavnostně zahájena dvoudenní konference Hradecké dny sociální práce, které se zúčastnila paní náměstkyně Šárka Jelínková a spolu s dalšími řečníky přivítala účastníky v zaplněné aule hradecké univerzity. Následovala debata se sociálními pracovníky a vedením univerzity, kde byla tématem každodenní praxe sociálních pracovnic a pracovníků. Na MPSV si těchto lidí velmi vážíme a děkujeme všem, kteří se rozhodli v rámci svého povolání pomáhat druhým. Hradecké dny sociální práce pokračují ve svém programu do pátku 8. 9. Více informací najdete ZDE.

středa 6. září

10:00MPSV úspěšně realizovalo projekt Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC, který byl spolufinancován z Národního plánu obnovy, v celkové hodnotě 114 792 180,- Kč bez DPH. Realizací projektu resort získal prostředí, které umožňuje jednotlivým vlastníkům aplikací přiřazovat a dynamicky měnit systémové prostředky datového centra. Pro použití jsou připraveny předdefinované šablony služeb, ze kterých si ve formě samoobsluhy žadatel vybere a po zkontrolování správnosti a odsouhlasení odpovědným pracovníkem ICT bude automaticky na základě šablony vytvořeno požadované prostředí a požadovanými vlastnostmi. Více informací najdete ZDE.

pondělí 3. září

11:30V lednu 2024 se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. Na základě dat ČSÚ půjde celkem mesíčně o 360 korun. Průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 693 korun. Mírně navíc meziročně vzroste reálná hodnota důchodu. Platí, že penze budou pravidelně valorizovány i nadále. MPSV ale v otázce penzí přichází s některými úpravami, které jsou součástí důchodové reformy. Více informací najdete ZDE.

sobota 2. září

18:00Prezident Petr Pavel podepsal 1. 9. 2023 novelu zákona o důchodovém pojištění, z jeho vyjádření je však patrné, že k některým bodům novely má výhrady. Například v otázce mimořádné valorizace by postupoval ještě přísněji, než navrhují zákonodárci. Novele současně vytýká, že pro zkrácení délky odchodu do předčasného důchodu neponechala veřejnosti dostatečný čas na to, aby se s touto změnou mohla seznámit. Vyjádření MPSV najdete ZDE.

pátek 1. září

8:00Do funkce generálního ředitele Úřadu práce České republiky nastupuje Daniel Krištof. Jeho hlavními úkoly bude mimo jiné dokončení započaté transformace a digitalizace Úřadu práce a rozšíření cíleného poradenství občanům. Daniel Krištof, který uspěl ve výběrovém řízení, byl do funkce jmenován státní tajemnicí MPSV, do úřadu ho dnes uvedl ministr Marian Jurečka. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 31. srpna 

13:00Klienti Úřadu práce ČR nově nebudou muset u žádostí o dávky povinně dokládat své příjmy. Stačí, aby úřadu dali souhlas a ten si jejich příjmy opatří sám tím, že k jejich doložení vyzve zaměstnavatele. Tento krok je součástí modernizace a zlepšování služeb Úřadu práce ČR. Cílem je zjednodušit přístup k dávkám nebo příspěvkům klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc. Více informací najdete ZDE.

středa 30. srpna

11:00MPSV prodlužuje termín pro podání žádosti k 15. výzvě v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Od 12. 6. 2023 je možné podávat žádosti o dotace pro záměry týkající se podpory mobility. Termín podání žádostí se prodlužuje do 2. 10. 2023. Podrobnosti k výzvě a úplné znění dokumentů jsou zveřejněny ZDE.

úterý 29. srpna

16:30Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh MPSV na prodloužení náhradního výživného o další dva roky. Jde o dobrou zprávu pro samoživitelky a samoživitele, kteří čelí obtížím při soudním vymáháním stanoveného výživného. Sněmovna dnes zároveň do dalších čtení posunula i jiné návrhy MPSV, zejména pak navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Více informací najdete ZDE.

pondělí 28. srpna 

14:00Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Pomůže také lidem v bytové nouzi, kterých je v ČR v současné době zhruba 154 000, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi. Více informací najdete ZDE.

11:00Průměrná domácnost v České republice čelila mezi červnem 2021 a 2023 inflaci cen energií ve výši 61,5 %, nejvíce zasaženou skupinou byli penzisté a také neúplné či nízkopříjmové rodiny. Nejvyšší absolutní ztrátě disponibilního příjmu čelili vlastníci domů. Při zohlednění čistého příjmu různých socio-ekonomických skupin průměrná domácnost ztratila 5,6 % svého čistého příjmu. Vyplývá to z analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV). Proti dopadům energetické krize šly podpůrné nástroje schválené vládou: od plošného zastropování cen energie pro domácnosti po adresnou pomoc nejpostiženějším prostřednictvím příspěvků na bydlení a nově spuštěného programu pro renovací domů nízkopříjmových domácností Nová zelená úsporám Light. Data tak potvrzují, že kroky vlády pomoc státu správně zacílily na ty nejohroženější skupiny lidí. Více informací najdete ZDE.

pátek 25. srpna

12:00Na prestižním mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích má svůj stánek také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměřuje se mimo jiné na osvětové aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v digitálním prostředí. Návštěvníci si mohou vyzkoušet třeba využití virtuální reality v této oblasti. Ministr Jurečka zde také v pátek představil návrh zákona o sociálním podnikání, jehož součástí je i téma tzv. sociální farmy. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 24. srpna

13:00 - Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi. Tou je mimořádná okamžitá pomoc. MPSV zároveň pokračuje v podpoře projektu Obědy do škol, díky kterému mohou zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. Více informací najdete ZDE.

středa 23. srpna 

15:30Senát dnes schválil návrh MPSV, který upravuje navyšování důchodů a podmínky odchodu do předčasného starobního důchodu. Zákon čeká nyní již jen na podpis prezidenta. Trvá tak společné stanovisko koalice, že tyto změny jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a spravedlivé nastavení důchodového systému. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 17. srpna

14:00MPSV dnes spustilo digitální žádost o rodičovský příspěvek prostřednictvím Klientské zóny JENDA. Žádost je tak nově plně v on-line podobě nejen pro klienta, ale i pro úřad. Podat ji můžou všichni rodiče, ať už jsou zaměstnanci nebo OSVČ. Do budoucna je cílem MPSV zdigitalizovat celou agendu státní sociální podpory. V rámci Úřadu práce ČR zároveň dojde k transformaci v moderní organizaci, která poskytuje kvalitní služby klientům a plní potřeby svých zaměstnanců. Více informací najdete ZDE.

úterý 8. srpna

9:30V červenci nezaměstnanost mírně vzrostla, z evidence Úřadu práce ČR přesto odešlo 27,5 tisíc lidí. V mezinárodním srovnání se míra nezaměstnanosti drží stále na předních příčkách. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU dosáhla 2,7 % a byla druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie. Více informací najdete ZDE.

pátek 4. srpna

9:00MPSV začne od 14. srpna 2023 přijímat žádosti o investiční dotaci na pořízení elektrické požární signalizace. Cílem je podpořit vybavení pobytových zařízení sociálních služeb požárními hlásiči a zlepšit tak bezpečnost. Výzva probíhá v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a navazuje na řadu dalších. Více informací najdete ZDE.

pondělí 31. července

10:00Efektivní nastavení a redesign pracovních postupů, pokračující digitalizace, optimalizace vnitřní struktury, odměňování podle výkonu a v neposlední řadě odpovídající výše mzdy. To jsou hlavní kroky, jejichž prostřednictvím se Úřad práce ČR postupně mění v moderní instituci 21. století. Tím posledním je upravená systemizace, díky které dojde od 1. 8. 2023 ke zvýšení platů téměř 4 tisíc, zejména, prvoliniových zaměstnanců. Více informací najdete ZDE.

pátek 28. července

Omalovánky MPSV Děti kreslí povolání si můžete stáhnout na tomto odkazu (2,57 MB).

středa 26. července 

16:00Poslankyně a poslanci dnes ve třetím čtení schválili návrh MPSV, který upravuje navyšování důchodů a podmínky odchodu do předčasného důchodu. Zákon teď projedná Senát. Koalice trvá na jednotném stanovisku, že navrhované změny jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a spravedlivé nastavení důchodového systému. Více informací najdete ZDE.

pátek 21. července

15:00MPSV v květnu zahájilo inovativní projekt Vyhodnocení přínosů tísňové péče s cílem zmapovat dosavadní účinnost této služby a následně ji optimalizovat tak, aby byla co nejvíce dostupná, spravedlivá a efektivní. V rámci tohoto projektu budou zapojeni také všichni poskytovatelé tísňové péče, kteří zároveň byli pozváni k účasti na diskuzním fóru, které proběhlo ve čtvrtek 20. července 2023. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 20. července

15:00Doba udržitelnosti v programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb se zkracuje na 10 let. O zkrácení doby udržitelnosti mohou požádat zařízení, která prošla nebo projdou procesem transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb. Žádost se podává v písemné podobě správci programu zastupovanému odborem programového financování a statistiky, který zajistí další administraci podané žádosti. Více informací najdete ZDE.

10:00Opět zveřejňujeme aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR za posledních 12 měsíců. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Veškerá data naleznete ZDE.

úterý 18. července

15:00Česká federace potravinových bank ve spolupráci s MPSV spouští projekt Výdejen potravinové pomoci. Jedná se o výjimečný projekt, kdy se do stávající sítě patnácti potravinových bank po celé zemi buduje nová společná síť 150 výdejních míst. Tyto výdejny budou periodicky poskytovat potravinovou pomoc v místech, kde byla složitě dostupná, nebo dalším osobám, které pomoc potřebují a nedokázali ji dosud čerpat. Více informací najdete ZDE.

14:00MPSV vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Více informací najdete ZDE.

pondělí 17. července

14:00Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. Podle odhadu na základě aktuální inflace a růstu mezd půjde přibližně o 400 korun. Jedná se o řádnou valorizaci, přesné číslo bude známé v září. Průměrný starobní důchod by měl v lednu přesáhnout 20 700 korun. Už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Zároveň probíhá příprava a schvalování důležitých opatření, která jsou součástí důchodové reformy. Penze budou pravidelně navyšovány i nadále. Měníme ale systém tak, aby byl spravedlivější a udržitelný. Více informací najdete ZDE.

11:30 - Přihlaste své favority do soutěže Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Je vyhlášen již 9. ročník soutěže - obce, kraje, neziskové organizace, členky a členové Rady ještě do konce července můžete zasílat e-mailem své nominace: jana.rehakova2@mpsv.cz. Letos se soutěží v kategoriích: jednotlivec-profesionál, jednotlivec-neprofesionál a kolektiv. Cílem soutěže je zvýšení povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí, motivovat seniory k aktivnímu stárnutí, ukázat na význam mezigenerační solidarity, na příkladech dobré praxe prezentovat, jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným. Vítězové budou vyhlášeni na Fóru rodinné politiky 12. - 13. října 2023 v Hradci Králové. Více informací najdete  ZDE (143,91 kB).

pondělí 3. července

17:00Navzdory řadě změn, které začaly o víkendu platit v návaznosti na novelu zákona Lex Ukrajina 5, zůstává situace stabilní a uprchlíci zpravidla nemají problémy s ubytováním. Během prvních tří dnů není evidován žádný větší nápor na Úřady práce ani krajská asistenční centra (KACPU). Celou situaci MPSV nadále monitoruje a pravidelně vyhodnocuje. Humanitární dávka od začátku července podle nových podmínek slouží jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami i bydlením. V červenci skončí výplata příspěvku pro solidární domácnost za červen, úpravy se dotkly také humanitárního ubytování. Více informací najete ZDE.

čtvrtek 29. června

12:00Humanitární dávka (HuD) bude od 1. července sloužit jako příspěvek na náklady spojenými s životními potřebami i bydlením. Příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen. Vyplývá to z novely zákona Lex Ukrajina 5. Změny se budou týkat také státního humanitárního ubytování, které bude nadále bezplatné pouze 150 dní po udělení dočasné ochrany a po této době bude bezplatné pouze pro zranitelné osoby. Více informací najdete ZDE nebo na samostatné webové stránce (i v ukrajinštině).

středa 28. června

22:00Vláda dnes schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Dobrou zprávou zejména pro samoživitelky v situacích, kdy se dlouhodobě nedaří vymáhat soudem stanovené výživné, je pak prodloužení náhradního výživného o dva roky. Vláda dnes schválila také úpravu, která umožní další digitalizaci a zjednodušování administrativy v rámci agendy státní sociální podpory. Více informací najdete ZDE.

19:00Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákoníku práce. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, když po diskusích se zaměstnavateli a odbory našlo kompromisní úpravy týkající se mimo jiné práce na dálku nebo pravidel pro tzv. dohodáře. Ve třetím čtením byly schváleny také některé pozměňovací návrhy. Více informací najdete ZDE.

13:00Chcete zjistit úroveň svých digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova? Nejste si jisti, jestli byste takovou práci zvládli a jak jste na tom s ovládáním pracovních nástrojů, které se při práci z domova využívají? V rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je MPSV, byl vytvořen nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Více informací najdete ZDE.

úterý 27. června

16:00Dnes jsme začali prostřednictvím e-mailu informovat příjemce humanitární dávky a osoby s dočasnou ochranou ubytované v nouzovém ubytování o nadcházejících změnách, které začnou platit od 1. července 2023. Informace o nadcházejících změnách najdete ZDE.

Сьогодні ми почали інформувати електронною поштою отримувачів гуманітарної допомоги та осіб з тимчасовою охороною, які проживають в аварійному помешканні про майбутні зміни, які набудуть чинності з 1 липня 2023 року. Інформацію про подалші зміни, можна знайти тут.

12:00MPSV vyhlašuje další ročník ceny Pečující roku. Cena každoročně upozorňuje širokou veřejnost na důležitost neformální péče, tedy domácí péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, a oceňuje obětavost konkrétních pečujících. Letošní nominace může veřejnost podávat do 15. září 2023. Více informací najdete ZDE.

pondělí 26. června

13:00MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici ZDE. Dotace se poskytuje na úhradu výdajů při poskytnutí sociálních služeb v případech:

  • A) péče o potřebné osoby přicházející do Česka z Ukrajiny,
  • B) péče prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče dosahuje více než 80 hodin měsíčně,
  • C) dalších mimořádných situací podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách.

10:00 - Dne 27.6.2026 v době od 20.00 do 21.00 hodin se nebude možné z technických důvodů přihlásit do klientského portálu JENDA a Evidence bytů a smluv z důvodu technické odstávky. Děkujeme za pochopení.

pátek 23. června

15:00 - MPSV vyhlásilo výběrové řízení na služební místo generální/ho ředitelky/ředitele Úřadu práce České republiky. Zájemci se mohou hlásit do 17. 7. 2023. Veškeré podrobnosti a důležité informace naleznete ZDE.

čtvrtek 22. června

10:30 - Kampaň MPSV a MŽP Zkrotíme energie získala 3. místo v České ceně PR. Projekt vznikl koncem léta 2022 za podpory Jana Vrobela z agentury Konektor PR a nyní se umístil na 3. místě v kategorii Státní správa, politika, neziskový sektor. Ministerstva vytvořila během uplynulé topné sezóny v rámci kampaně #zkrotimeenergie on-line školení sociálních pracovníků a rozběhla podporu pro zájem domácností o renovace budov nebo okamžité úspory energie. Informační příprava současně pomohla k úspěšnému startu Nové zelené úsporám Light v lednu 2023. Nyní Zkrotíme energie připravujeme na podzimní novou etapu aktualizované Nové zelené úsporám a hlubší zapojení Úřadu práce ČR.

středa 21. června

19:00 - Vláda dnes schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výše. Aby mohl cizinec s dočasnou ochranou dostat plnou výši započitatelných nákladů, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv MPSV. Více informací najdete ZDE. Veškeré podrobnosti k humanitární dávce jsou ZDE.

13:00 - Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Toto mimořádné opatření bude jednorázové a potrvá od 1. 7. do 30. 11. 2023. Konkrétní informace a postup obdrží klienti včas prostřednictvím datové schránky. Více informací najdete ZDE.

10:00 - MPSV rozdělí v tomto roce mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ 16 milionů korun. Celkem v pěti kategoriích byly oceněny obce, které představily výjimečné projekty na podporu rodin a seniorů. Během slavnostního vyhlášení v pražském Kaiserštejnském paláci, které proběhlo 20. června 2023, předal ministr Jurečka oceněným diplomy a symbolické šeky. Více informací najdete ZDE.

úterý 20. června

17:00 - V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 18 553 kontrol, což je o 4 tisíce více než v předchozím roce. SÚIP v roce 2022 uložil přes 3 tisíce pokut v souhrnné výši 357 milionů korun. Do budoucna je cílem zefektivnit kontrolní činnost inspekce práce, aby byla snížena zátěž zaměstnavatelů, a to konkrétně cílenějším výběrem kontrol, prohloubením spolupráce s dalšími kontrolními orgány a také zvýšeným důrazem na poradenství a osvětu zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Více informací najdete ZDE.

pondělí 19. června

17:00 - Situaci v oblasti vyřizování žádostí o důchod se daří stabilizovat. Díky nadstandardním výkonům zaměstnanců ČSSZ se daří zpracovávat enormní množství žádostí a vše směřuje k úspěšnému splnění cíle zpracovat do konce června žádosti, u kterých doba řízení překračuje zákonem stanovenou lhůtu. Více informací najdete ZDE.

středa 14. června

20:00Vláda dnes schválila novelu zákona zaměřující se na některé organizační úpravy v rámci ČSSZ. Jednotlivé okresní správy podle návrhu MPSV nově administrativně nahradí územní správy sociálního zabezpečení, které budou mít v každém okrese své kontaktní pracoviště, aby i nadále zůstaly klientům co nejblíže. Lidé se tak na úřad budou obracet stejně, jak jsou zvyklí. Zajistí se tím ale větší flexibilita při vyšším množství agendy a práci bude možné lépe organizovat a přesouvat. Více informací najdete ZDE.

13:00Následující rok bude Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo životního prostředí využívat pronajatá auta na vodíkový pohon. Dnes si je na Úřadu vlády od výrobce převzali ministři Marian Jurečka a Petr Hladík. Každé ministerstvo obdrželo jeden vůz. Jde o další krok, kterým resorty obnovují svoji vozovou flotilu a k této obměně využívají výhradně nízkoemisní či zcela bezemisní auta. Provozem ekologických vozidel na alternativní pohon oba resorty zároveň uspoří náklady na běžný provoz. Více informací najdete ZDE.

pondělí 12. června

11:00Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun byl spuštěn v srpnu loňského roku jako rychlá pomoc rodinám s dětmi v období inflace, zvyšování cen energií a životních nákladů. Dosud bylo vyplaceno asi 6,9 miliardy korun. Z průzkumu PAQ Research pro MPSV vyplývá, že příspěvek byl ve většině případů využit na školní pomůcky pro děti nebo jejich volnočasové aktivity. Rodiče, kterým se dítě narodilo do konce loňského roku, mohou o příspěvek požádat nejpozději 1. července 2023. Více informací najdete ZDE.

pátek 9. června

17:00Dnes v době od 20.00 do 21.00 hodin se nebude možné z technických důvodů přihlásit do klientského portálu JENDAEvidence bytů a smluv. Děkujeme za pochopení.

12:00Kateřina Sadílková skončila ke konci května na vlastní žádost ve funkci náměstkyně člena vlády a od 1. června 2023 je zpět v Liberci na pozici krajské ředitelky. Zároveň byla dočasně podle zákona o státní službě pověřena řízením odboru Klientských služeb na generálním ředitelství Úřadu práce ČR. Pod tento odbor spadá pracoviště back office, které je klíčovou částí procesu transformace ÚP ČR. S ohledem na význam tohoto pracoviště, jehož hlavním úkolem je pomoc se zpracováním žádostí o dávky přetíženým pobočkám, byla řízením tohoto odboru pověřena právě Kateřina Sadílková, která se od počátku na procesech transformace úřadu podílí.

čtvrtek 8. června

16:00 - Na MPSV dnes jednal poradní tým k důchodové reformě. Jeho členy jsou zástupci MPSV, sociálních partnerů, opozice a také experti. Jednání se týkalo diskuse nad konkrétními parametry důchodové reformy. Znovu se poradní tým sejde v září.

9:00V květnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 40,5 tisíce lidí, nezaměstnanost klesla. ÚP ČR evidoval k 31. 5. 2023 celkem 253 893 uchazečů o zaměstnání, o 7 790 méně než v předchozím měsíci a o 18 425 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně poklesl o 0,1 p. b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci května činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben) druhá nejnižší v celé EU, a to 2,7 % (průměr EU 6 %). Více informací najdete ZDE.

středa 7. června

17:00 - MPSV včera vyplatilo dětským skupinám zálohu státního příspěvku pro druhou třetinu letošního roku. Rozhodnutí o odeslání financí na provoz dětských skupin budou odcházet v následujících dnech. Poskytovatelé by v každém případě měli mít peníze na účtech nejpozději do konce týdne. Tato informace jim byla ze strany MPSV již oficiálně potvrzena. Zpoždění způsobilo přenastavení procesů s cílem lepší kontroly nad využitím veřejných prostředků. Více informací najdete ZDE.

pondělí 5. června

16:00V letošním roce se bude konat již devátý ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta usiluje o vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí v České republice a zaměřuje se také na přímé zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti. Cena se vyhlašuje v několika kategoriích. Nominace je možné zasílat od 15. června do 31. července 2023. Více informací najdete ZDE.

pátek 2. června 

9:00MPSV přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. V rámci tohoto programu je vypsána výzva č. 15, ve které se žadatelé mohou ucházet o dotaci pro různé cíle definované v programové dokumentaci. Od 12. června 2023 budou přijímány žádosti o dotace zaměřené na podporu mobility. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 1. června

16:00Všem vypláceným důchodům se v souladu se zákonem zvyšuje procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023. Procentní výměry všech důchodů vzrostou o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je přetrvávající inflace. Navýšení ČSSZ provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizací důchodů v červnu 2023 se starobní důchody zvýší v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhne 20 216 Kč. Více informací najdete ZDE

13:00Dnes jsme na MPSV slavili Den dětí společně s žáky ZŠ Drtinova. V rámci netradiční tiskové konference, které se děti účastnily, přiblížil ministr Marian Jurečka žákům téma „participace dětí“ nebo Úmluvu o právech dítěte. Žáci dostali i sérii otázek souvisejících s právy dětí a měli za úkol ohodnotit, jak si v této souvislosti stojí Česká republika. Ministr samozřejmě odpovídal na početné zvídavé dotazy dětí a nechyběl ani slavnostní přípitek. Děti si na závěr prošly budovu ministerstva. Více informací najdete ZDE.

10:00Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři včera podpořili související dva zákony z pera Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Více informací najdete ZDE.

úterý 30. května

15:00V ČR probíhá od 1.9.2022 do 31.7.2023 mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí lidé ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě. Díky výzkumu zjistíme, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy. Můžeme také upravit vzdělávací systém, aby byl prostupnější, umožňoval celoživotní učení a připravoval na svět, ve kterém je potřeba i několikrát za život změnit profesi. Více se dozvíte ZDE.

pondělí 29. května

16:00Náhradní rodiny umožňují dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečném a šťastném rodinném prostředí. V systému náhradní rodinné péče hrají zcela nenahraditelnou a důležitou roli. Abychom jim vyjádřili podporu a poděkovali jim, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na 31. května kampaň s hashtagem #diknahradnimrodinam. Připojte se do ní na sociálních sítích i vy. Více informací najdete ZDE.

pátek 26. května

15:00 - Dnes proběhlo společné jednání zástupců zdravotních pojišťoven, MPSV a ČSSZ. Týkalo se situace žadatelů o důchod, kteří již nejsou zdravotně pojištěni a lhůty řízení jejich žádostí překročily 90 dnů. Ze strany zdravotních pojišťoven po nich pak byla požadována platba zdravotního pojištění. Došlo k dohodě, podle které ČSSZ předá údaje o žadatelích o důchod do centrálního registru pojištěnců, aby o nich měly zdravotní pojišťovny příslušné informace. Po této skupině osob pak úhrada pojistného již nebude požadována. Do centrálního registru pojištěnců ČSSZ vše potřebné předá již v průběhu příštího týdne.

čtvrtek 25. května

14:00 - Reakce na článek Seznam Zpráv: „Žádala jsem o příspěvek na bydlení“

Mrzí nás, že redaktorka nedokázala projít online žádostí o příspěvek na bydlení. Zjevně pochybila už tím, na co výslovně upozorňujeme všechny žadatele: podklady si musejí připravit předem a redaktorka přiznává, že to neudělala. Pokud ale formulář vyplňovala dvě hodiny, pak systém i z důvodu zabezpečení reaguje tak, že neumožní žádost odeslat. Jinak řečeno odezva trvala tak nestandardně dlouho, že systém vyhodnotil, že klient od počítače odešel. Nejde o chyby, ale míru uživatelského komfortu systému, který průběžně vyvíjíme. Na konci roku už žádost o příspěvek na bydlení chceme mít v klientském portálu JENDA, kde při vyplňování uživatelé budou mít vyšší komfort, včetně průběžného ukládání žádosti. 

Online formulář jsme spustili v nejkratším možném čase, abychom vyhověli poptávce a zpřístupnili příspěvek lidem ohroženým vysokými náklady v době energetické krize. Z druhé strany je však vždy u žádosti o sociální dávky tlak, aby systém byl co nejdokonaleji zabezpečený proti zneužití. A jsou také zákonné požadavky, jde o jednu z nejsložitějších sociálních dávek a to má svůj důvod, když dnes průměrná výše přesahuje 5700 Kč měsíčně. 

I hodnocení spokojenosti, které provádíme telefonicky, ukazuje, že naprostá většina těch, kdo vyplnili, hodnotí jedničkou nebo dvojkou – jako ve škole – tedy jsou spokojení a se vším se dokážou vypořádat. Konečně jak jsme naznačili také v odpovědi redakci, v celé ČR přibývá žadatelů, kteří úspěšně vyplnili žádost z pohodlí domova: Jen v dubnu podali lidé pětinu nových žádostí prostřednictvím online formuláře, bylo to 4 164 z celkového počtu 21 195 nově podaných žádostí o příspěvek na bydlení.

středa 23. května

16:00Koncepční návrh MPSV, který řeší otázku valorizací a podmínek odchodu do předčasného důchodu, dnes schválila vláda. Nadále platí, že důchody se budou pravidelně každoročně navyšovat, ale také se i plně valorizovat o inflaci. Úprava počítá například se zavedením dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace. Dalším návrhem je pak částečné omezení předčasných důchodů. Jde o jeden z kroků, který je součástí důchodové reformy. Ta zajistí důstojné a férové penze dnešním seniorům, ale i budoucím generacím. Více informací najdete ZDE.

13:00 - Z technických důvodů nyní může dojít k problémům s přihlášením do klientského portálu JENDA a Evidence bytů a smluv. V případě, že se nemůžete přihlásit, zkuste to prosím později. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

pondělí 22. května

17:00 - Vážení poskytovatelé dětských skupin, dojde ke zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin, která měla být vyplacena v termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV. Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16:00Klíčové pokroky ve zkracování doby vyřizování žádostí i v procesu digitalizace služeb zaznamenal v minulých měsících Úřad práce ČR. Statistiky ukazují, že se podařilo výrazně snížit dobu vyřízení žádostí hlavně v případě příspěvku na bydlení, a to i na úřadech s největším vytížením. To se týká především Prahy. Stále více klientů už také žádá o dávky on-line. V hlavním městě je například více než 70 % všech žádostí o rodičovský příspěvek podáno elektronicky. Více informací najdete ZDE.

pondělí 15. května

10:00 - Od pátku 19. 5. od 16.00 hodin do soboty 20. 5. 2023 do 12.00 hodin dojde k plánované komplexní odstávce webových stránek Úřadu práce ČR a portálu MPSV. V uvedené době nebude možné podávat žádné elektronické žádosti prostřednictvím webového portálu MPSV, tedy ani prostřednictvím webových aplikací. V této souvislosti také nebude možné kontaktovat e-mailem zaměstnance Úřadu práce ČR či Call centrum ÚP ČR. Díky tomuto krátkodobému opatření budeme moci zlepšit naše systémy a poskytovat vám tak ještě lepší služby.

čtvrtek 11. května

15:20 - Dnes jsme začali prostřednictvím e-mailu informovat příjemce humanitární dávky o nadcházejících změnách, které začnou platit od 1. července 2023. Dopis najdete také zde (126,55 kB). Informace o nadcházejících změnách najdete zde.

Сьогодні ми почали інформувати отримувачів гуманітарної допомоги електронною поштою про майбутні зміни, які набудуть чинності з 1 липня 2023 року. З повідомленням також можна ознайомитися тут (126,55 kB). Інформацію про подалші зміни, можна знайти тут.

13:00 - Důchodová reforma je nezbytná. Už není na co čekat. Nemyslí si to pouze vláda a experti z MPSV, ekonomové a sociální partneři. Ale myslí si to také občané této země. MPSV si nechalo udělat výzkum ve spolupráci s agenturou STEM. Dle průzkumu veřejného mínění si dvě třetiny populace myslí, že by měla být důchodová reforma prioritou a měla by se realizovat co nejdříve. Další čtvrtina je názoru, že by měla být provedena nejpozději do 5 let. Parametry důchodové reformy najdete zde a více informací najdete zde.

středa 10. května

10:00 - Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 795 méně než v předchozím měsíci a o 18 025 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziročně mírně poklesl o 0,1 p. b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci dubna činil 3,6 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,1 %). Další informace najdete ZDE.

9:00 - Ministr představí parametry důchodové reformy. Ve čtvrtek 11. května v 11:55 proběhne ve Strakově akademii tisková konference, na které ministr Marian Jurečka představí jednotlivé parametry důchodové reformyOnline stream z konference můžete sledovat na Facebooku MPSV.

pátek 28. dubna

10:30 - V rámci implementace nových funkčností týkajících se zranitelných osob, bude aplikace pro žádost o humanitární dávku 2. května 2023 dočasně nedostupná. Po nasazení změn bude možné o dávku zažádat. Během této odstávky není možné podávat nové žádosti ani na pobočce Úřadu práce. 

У зв´язку з впровадженням нових функціональних можливостей, пов’язаних з вразливих осіб, додаток буде тимчасово закрито до впровадження цих змін 2. 5. 2023. Після розгортання змін, можна буде знову подавати заявку на допомогу. Під час цього відключення неможливо подати нові заяви навіть у відділенні Управління зайнятості. Важливо, щоб ми ідентифікували вас як особу з вразливих осіб та надіслали цю інформацію постачальникам житла, оскільки ці люди все ще матимуть безкоштовне  житло і після 150 днів. Тому просимо вас подати заявку на отримання гуманітарної допомоги якнайшвидше у травні.

10:00Od začátku července dojde ke změně poskytování humanitární dávky. Ta bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň i příspěvek na ubytování stanovený započitatelnými náklady na bydlení. Na jejich výši se již dohodli koaliční partneři. Tyto částky budou součástí vládního nařízení, které projedná vláda na přelomu května a června, nyní je návrh v meziresortním připomínkovém řízení. Plná výše započitatelných nákladů na bydlení bude náležet pouze těm, kdo budou bydlet v bytě zapsaném v evidenci bytů a smluv MPSV. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 27. dubna

13:00MPSV spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi. Vzdělavatelé v něm nabízí své kurzy zdarma, zájemcům je pak zcela nebo částečně MPSV proplatí. Vše lze vyřídit jednoduše online. Jen v tomto roce může být touto cestou proškoleno 20 tisíc lidí, na úhradu za jejich kurzy je v letošním roce vyhrazena celkem jedna miliarda korun. Široká veřejnost se může vzdělávat mimo jiné ve svých digitálních dovednostech. Více informací najdete ZDE nebo na webu Jsem v kurzu.

středa 26. dubna

15:30Vláda dnes schválila novelu zákona o zaměstnanosti, kterou předložilo MPSV. Návrh upravuje především problematiku související s agenturami práce. Zásadní je ochrana samotných zaměstnanců. Díky novele dojde k omezení délky dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli na 3 roky během 5 let. V případě platební neschopnosti zaměstnavatele by nově i agenturním pracovníkům měla být poskytnuta stejná ochrana, jako je tomu v případě kmenových zaměstnanců. Cílem je zejména zabránit nadužívání agenturní práce. Více informací najdete ZDE.

úterý 25. dubna

13:00Včera byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. Do konečné podoby novely zákoníku práce se směrnice promítne společně s opatřeními z Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026. Více informací najdete ZDE.

15:00Ministr Jurečka dnes na slavnostním setkání v Klementinu předal ceny Gratias 2023. Skleněnou plaketu pro vítěze si v letošním šestém ročníku odneslo pět z 249 nominovaných sociálních pracovníků, a to v pěti různých kategoriích. Ministr Jurečka navíc udělil i jedno zvláštní ocenění za významný přínos v sociální práci Oldřichu Matouškovi in memoriam, které bylo předáno rodině. Více informací najdete ZDE.

středa 19. dubna

16:30Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší několik změn ve zpracování a výplatě důchodů. Novela především zavádí možnost podání žádosti o důchod online, a to s účinností od 1. prosince letošního roku. Další významnou úpravou bude zpřehlednění výplatních termínů a přechod na výplatní období kalendářního měsíce u pojištěnců, kterým důchod vyplácí ČSSZ. Více informací najdete ZDE.

18:00Novelu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterou připravilo MPSV, dnes schválil Senát. Úprava přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o pokrytí dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti. Novela reaguje mimo jiné na změny v oblasti insolvenčního práva a posiluje ochranu zaměstnanců. Zákon nyní dostane k podpisu prezident. Více informací najdete ZDE.

pondělí 17. dubna 

15:00Po úpravě valorizačního mechanismu pro červnové navýšení důchodů přichází MPSV s koncepčním návrhem, který by otázku valorizací řešil dlouhodobě. Úprava počítá například se zavedením dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace. Součástí návrhu je také úprava podmínek v případě předčasných důchodů. Cílem těchto opatření je především zajištění lepší udržitelnosti penzijního systému. Návrh dnes MPSV zasílá do meziresortního připomínkového řízení. Více informací najdete ZDE.

středa 12. dubna

11:00Na straně ČSSZ se v důsledku vysokého počtu podaných žádostí o předčasný důchod v závěru roku 2022 prodloužila doba jejich zpracování. Jen za poslední tři měsíce bylo podáno bezmála 100 tisíc nových žádostí o důchod, obvyklý počet za celý rok se přitom pohybuje kolem 200 tisíc. To představuje extrémní zátěž. Více informací najdete ZDE.

úterý 11. dubna

10:00 Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července některé změny, které souvisí s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Humanitární dávka bude pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami a nově také s bydlením. Solidární příspěvek zůstává až do konce června nezměněn. Finanční pomoc související s bydlením pak uprchlíci dostanou jako součást humanitární dávky. Aby měl cizinec s dočasnou ochranou nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci MPSV. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 30. března

15:00MPSV představilo novou Strategii rodinné politiky 2023-2030. Jde o koncepční dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Podpora rodin je pro resort dlouhodobě jednou z hlavních priorit. Strategie se zabývá řadou aspektů, jejichž cílem je vytvořit příznivé a stabilní podmínky pro rodiny, výchovu dětí a péči o blízké. Na formulaci celé strategie se podílelo zhruba 40 různých subjektů od ministerstev až po neziskové odborné organizace a akademickou sféru. Více informací najdete ZDE.

čtvrtek 23. března

17:00 - ZDE naleznete reakci MPSV k okolnostem ohledně odvolání bývalého generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona, které se dnes objevily v médiích.

středa 22. března

16:00Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby doložili, že skutečně ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Příspěvek pro solidární domácnost bude v nezměněné podobě fungovat další tři měsíce. Vláda ve středu schválila jeho prodloužení až do 30. června. Více informací je k dispozici ZDE.

úterý 21. března

16:00 - MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy, podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus. Více informací naleznete ZDE.

pondělí 20. března

14:00V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb. Více informací naleznete ZDE.

11:00MPSV v pondělí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Celkem budou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost plus projekty za 1,6 miliardy korun. Výzva navazuje na úspěšnou realizaci bezmála tří tisíc projektů, které byly podpořeny v předchozích letech. Více informací naleznete ZDE.

9:00Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, zda MPSV poskytlo prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na genderové audity a jejich implementaci účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Výtky NKÚ směřují zejména k otázce reálných dopadů do praxe u podpořených projektů a hospodárnosti vynaložených výdajů. S některými nálezy MPSV nesouhlasí, kontrolovaný projekt již ale skončil a kritéria nového projektu jsou nastavena jinak. Více informací naleznete ZDE.

čtvrtek 16. března

11:00Nadále varujeme před falešnými weby, které napodobují oficiální stránky resortu. Nabízí „formuláře“ k příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby se přihlásili bankovní identitou. Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých účtech. Nově se objevují také weby, které se tváří jako ePortál České správy sociálního zabezpečení. MPSV tyto podvodné stránky okamžitě blokuje, stále ale vznikají nové. Týdně je zablokováno asi dvacet domén. Další informace naleznete ZDE.

středa 15. března

17:00Důchody budou v červnu opět mimořádně navýšeny. Prezident republiky dnes oznámil, že podepíše úpravu valorizačního mechanismu, kterou navrhlo MPSV. Průměrný starobní důchodce tak v červnu dostane o 760 korun více. Každý důchod má být navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra o 2,3 %. Vláda je připravena návrh případně obhájit před Ústavním soudem. Více informací najdete ZDE.

14:00 - Opět zveřejňujeme aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR za posledních 12 měsíců. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Veškerá data naleznete ZDE.

pátek 10. března

11:30MPSV dnes vyhlásilo novou výzvu, která je určena na podporu dětských skupin. Bude tak opět možné žádat o evropské finanční prostředky, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Peníze jsou určeny především na vytvoření kapacit nových dětských skupin a první rok jejich provozu. Dosud bylo z fondů EU podpořeno více než 1 200 dětských skupin a vytvořeno zhruba 17 tisíc míst za asi 7 miliard korun. Více informací naleznete ZDE.

úterý 7. března

16:00 - Vzhledem k podezření na podvody spojené s proplácením příspěvků na ubytování jsme nuceni přistoupit ke kontrolám vyplácení příspěvku pro solidární domácnost. Nejedná se o pozastavení vyplácení příspěvku. Některé žádosti jsou nyní ve stavu „zamítnuto“, protože v žádosti se pravděpodobně vyskytla skutečnost, kterou musí Úřad práce ČR prověřit. Toto prověření lze provést pouze osobně na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Bližší informace jsou uvedeny přímo v aplikaci davkyuk.mpsv.cz/domacnost. Dávka jako taková se nemění a také po 1. dubnu bude tato forma podpory občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou důležitým prvkem pomoci, který stát podporuje.

pondělí 6. března

17:00VAROVÁNÍ: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými stránkami, které jejím jménem vyzývají klienty, nejčastěji formou SMS, k návštěvě podvodných webů. Tyto stránky se tváří jako oficiální web ČSSZ a snaží se klienty přimět, aby zde vyplnili své údaje. Nejedná se však o oficiální stránky ČSSZ, ale o podvod se záměrem vylákat z lidí citlivé údaje o bankovních účtech. Nyní jsou již podezřelé domény blokovány. Více informací najdete ZDE.

13:00Úřad práce ČR ode dneška začne opět oslovovat klienty a bude zjišťovat, jak jsou spokojení s průběhem i složitostí vyřizování žádostí. Telefonicky budou opět osloveni klienti, kteří podávali žádost o příspěvek na bydlení, nově ale také ti, kteří žádali o rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Cílem je zjišťování a vyhodnocování spokojenosti klientů se službami ÚP, aby mohlo docházet k jejich dalšímu zlepšování. Telefonáty budou přicházet z čísla +420 950 172 234 vždy od pondělí do pátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

10:00 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje AVÍZO Výzvy č. 31_22_045 (Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor) k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy. Více infromací najdete ZDE.

čtvrtek 2. března

16:30 - Prověřit systém řízení a kontrolní mechanismy v rámci Úřadu práce ČR je záměrem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Resort vždy dbá na to, aby byly veřejné prostředky vynakládány účelně a efektivně. To platí jak v souvislosti s vyplácením sociálních dávek a dalších forem pomoci státu, ale také například zadáváním veřejných zakázek. Protože MPSV jakožto nadřízený orgán Úřadu práce identifikovalo skutečnosti, které by mohly nasvědčovat nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky ze strany ÚP, předal ministr Jurečka podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Více informací najdete ZDE.

pátek 24. února

13:00 - Novelu zákona Lex Ukrajina, který upravuje podporu uprchlíků z Ukrajiny, dnes schválila Poslanecká sněmovna. Přinese lepší zacílení pomoci i zjednodušení administrativy. Humanitární dávka se nově naváže na životní minimum, bude možné o ni žádat pouze on-line a dostanou ji jen ti, co ji opravdu potřebují. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Solidární příspěvek zůstane do letošního června nezměněn. Třetí čtení nové legislativy proběhlo v den výročí začátku války. Další informace si můžete přečíst ZDE.

středa 15. února

8:00 - Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon byl v úterý 14. února odvolán, v čele úřadu skončil s okamžitou platností. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost s nejvyšším managementem ÚP. Úřad dočasně povede Karel Trpkoš, vrchní ředitel Sekce informačních technologií MPSV, a to do doby, než bude pozice obsazena na základě výběrového řízení. Více informací najdete ZDE.

15:00 - Důchody budou v červnu opět mimořádně navýšeny. Vláda zároveň našla shodu na úpravě valorizačního mechanismu. Bez tohoto zásahu by deficit veřejných financí narostl o dalších 34 miliard. Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra o 2,3 % podle výše důchodu. Průměrný starobní důchodce tak v červnu dostane o 750 korun více. Růst bude rekordní a průměrný důchod po valorizaci překročí 20 tisíc korun. Další informace najdete ZDE.

pondělí 13. února

9:00 - Zveřejňujeme aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR za posledních 12 měsíců. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Veškerá data naleznete ZDE.

10:00 - Proces zprostředkování pěstounské péče je složitý a komplikovaný, a i to jsou důvody, proč v něm mnoho rodin nevytrvá. Je však velmi důležitý a potřebný. K připravované kampani pro podporu náhradní rodinné péče (NRP) vznikl projekt „Standardizace procesů zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“, díky němu může Ministerstvo práce a sociálních věcí aktivně podporovat zapojené kraje, mapovat jejich potřeby. Více informací o náhradní rodinné péči najdete ZDE a na webech Buď in pěstoun nebo Právo na dětství.

16:00 - Na portále JENDA je plánována pravidelná údržba. Z tohoto důvodu nebude možné se do aplikace přihlásit 14:00 hodin 18. února do 20:00 hodin 19. února a následně od 14:00 hodin 25.února do 20:00 hodin 26. února.

pátek 10. února

15:00 - V souvislosti s úpravou zákona o státní sociální podpoře, která přívětivě upravila podmínky pro hodnocení nároku na dávku příspěvek na bydlení a to tak, že klienti, kterým se nezměnily náklady na bydlení, nebo příjem, nemuseli Úřadu práce ČR nic dokládat a Úřad práce ČR jim vyplatil stejnou výši dávky. Z důvodu tzv. prolongace u příspěvku na bydlení a 8denní lhůtě oznamovací povinnosti klienta musely některé krajské pobočky Úřadu práce ČR (Jihlava, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Příbram) přistoupit ke změně výplatního termínu dávek státní sociální podpory. Pokud byl výplatní termín 6. dne v měsíci, posunul se na 9. popř. 10. den v měsíci. Nicméně aktuálně již byly všechny dávky SSP, kterých se změna týkala, odeslány k výplatě.

středa 8. února

11:00 - Ode dneška začíná Úřad práce ČR oslovovat klienty, kteří využili služeb jeho call centra, včetně možnosti, že se nově mohou informovat i o stavu žádostí o dávky státní sociální podpory. Cílem je zjišťování a vyhodnocování spokojenosti klientů se službami ÚP, aby mohlo docházet k jejich dalšímu zlepšování. Telefonáty budou přicházet z čísla +420 950 172 234 vždy od pondělí do pátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

9:00 - Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2023 celkem 283 059 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 256 více než v předchozím měsíci a o 15 983 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziročně vzrostl o 0,3 p. b. na 3,9 %. V mezinárodním srovnání byla i přesto míra nezaměstnanosti podle posledních
dostupných dat EUROSTATU (za prosinec) nejnižší v celé EU. Další informace najdete ZDE.

pondělí 6. února

15:30 - Služby Úřadu práce ČR pomůže do budoucna zlepšit nový projekt EURES+3Z Up!. Poskytované aktivity v oblasti zaměstnanosti se zásluhou projektu stanou dostupnější také cizincům, včetně držitelů dočasné ochrany, kteří do České republiky utíkají před válkou na Ukrajině. Součástí projektu bude digitalizace vybraných služeb úřadů práce a také rozvoj mezinárodní spolupráce. Další informace si můžete přečíst ZDE.

13:30 - Na portále JENDA je plánována pravidelná údržba. Z tohoto důvodu nebude možné se do aplikace přihlásit 13. února od 20:00 do 22:00 hodin, dále pak od 14:00 hodin 18. února do 20:00 hodin 19. února a následně od 14:00 hodin 25.února do 20:00 hodin 26. února.

čtvrtek 2. února 2023

9:00 - Novou náměstkyní člena vlády byla od 1. února 2023 jmenovaná Mgr. Šárka Jelínková.

středa 1. února 2023

16:00 - Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek. Výsledkem je kompromisní návrh, na kterém se shodují sociální partneři i vládní koalice. Ti ve středu podepsali dohodu o společném postupu při legislativním procesu. Vláda by předlohu měla projednat v horizontu několika týdnů. Novela přináší mimo jiné změny v oblasti prací na dohody, bližší úpravu home office nebo rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Detailnější informaci si můžete přečíst ZDE.

11:00 - Proces zprostředkování pěstounské péče je složitý a komplikovaný, a i to jsou důvody, proč v něm mnoho rodin nevytrvá. Je však velmi důležitý a potřebný. K připravované kampani pro podporu náhradní rodinné péče (NRP) vznikl projekt „Standardizace procesů zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“, díky němu může Ministerstvo práce a sociálních věcí aktivně podporovat zapojené kraje, mapovat jejich potřeby. Více informací o náhradní rodinné péči najdete ZDE a na webech Buď in pěstoun nebo Právo na dětství. 

10:30 - Ode dneška mohou lidé volající na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00) nově zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat peníze. Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného. Další podrobnosti najdete ZDE.

úterý 31. ledna 2023

16:00 - Už od zítřka budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 let nebo i osoby starší 55 let. U nich bude zaměstnavatel z toho, co sám hradí za pracovníky, odvádět na sociálním pojistném o 5 % méně. Další slevy na pojistném se pak chystají pro pracující důchodce na léto. Podrobněji se dočtete ZDE.

13:00 - Novela zákona Lex Ukrajina upraví podporu uprchlíků, kteří museli opustit své domovy kvůli válce na Ukrajině. Změny přinesou především zefektivnění poskytované podpory. Novela počítá mimo jiné s tím, že výše humanitární dávky bude navázána na částku životního minima podle věku a žádost bude možné podat pouze on-line. Příspěvek pro solidární domácnost zůstane do letošního června nezměněn. Zákon vláda schválila minulý týden, nyní jej projedná Parlament. Další informace si můžete přečíst ZDE.

11:00 - MPSV i v letošním roce vyhlašuje výzvu s názvem Obec přátelská rodině a seniorům. Součástí dotačního programu je i soutěž, na jejímž základě budou poskytnuty obcím neinvestiční dotace. K tomuto titulu pořádá MPSV také on-line seminář, na němž se mohou zájemci seznámit s novou metodikou. Tento seminář proběhne v pondělí 13. února od 9:30. Podrobnější informace k programu "Obec přátelská rodině a seniorům 2023" najdete ZDE.

čtvrtek 26. ledna 2023

13:30 - Na portále JENDA je plánována pravidelná údržba ve třech únorových termínech. Z tohoto důvodu nebude možné se do aplikace přihlásit v době od 14:00 hodin 4. února do 20:00 hodin 5. února, dále 13. února od 20:00 do 22:00 hodin a následně od 14:00 hodin 18. února do 20:00 hodin 19. února

středa 25. ledna 2023

17:00 - Dlužníci České správy sociálního zabezpečení se budou moci v průběhu letošního léta zbavit svých neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit penále nebo exekuční náklady. Odpuštění penále se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby. Vláda dnes schválila návrh zákona, který to umožní za podobných podmínek, jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II. Podobný systém bude platit také v souvislosti s daňovými dluhy. Další informace si můžete přečíst ZDE.

pátek 20. ledna 2023

15:00 - Od pondělí 23. ledna začne Úřad práce ČR (ÚP ČR) oslovovat příjemce příspěvku na bydlení a bude zjišťovat, jak jsou spokojení s průběhem i složitostí vyřizování žádosti. Telefonicky budou osloveni ti klienti, kteří podávali žádost o příspěvek osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo prostřednictvím portálu MPSV, a kterým byla dávka přiznaná. Další informace si můžete přečíst ZDE.

čtvrtek 19. ledna 2023

14:30 - Zaměstnavatelé museli v poslední době racionalizovat a více šetří na svých nákladech. Nechtějí však šetřit na lidech, zároveň stále trvá poptávka po nových pracovnících. Nabírat další zaměstnance plánuje většina velkých firem. Jak zároveň avizují dvě třetiny zaměstnavatelů, růst mají i platy. Firmy také uvítaly vládní opatření na snížení dopadů krize. To jsou klíčová zjištění dvou unikátních průzkumů mezi zaměstnavateli, které realizovaly MPSV a společnost LMC. Sběr dat probíhal v závěru loňského roku, výsledky se vzájemně podporují. Detailní informace najdete ZDE.

úterý 17. ledna 2023

9:00 - Zveřejňujeme aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. V prosinci vyplatil stát celkem 1,8 milionu sociálních dávek, postupně se zvyšuje objem podpory. Veškerá data naleznete ZDE.

pátek 13. ledna 2023

10:00 - Falešné internetové stránky, které se snaží napodobit stránky MPSV, stále nově vznikají. Zneužívají podobnosti s oficiálním webem ministertsva a prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv se snaží vzbudit dojem, že odkazují na příspěvek na bydlení, případně jinou dávku. Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost, sdružením CZ.NIC i policií jich bylo v minulých měsících zablokováno již několik desítek. Nicméně, doporučujeme, aby lidé byli dál velmi obezřetní a neklikali na podezřelé odkazy. Jediná správná doména ministerstva je mpsv.czPodrobné informace o falešných webech si můžete přečíst ZDE.

pondělí 9. 1. 2023

9:00 - Podíl nezaměstnaných osob v prosinci mírně vzrostl na 3,7 %, meziročně jde o zvýšení o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti zůstává podle posledních dostupných dat EUROSTATU stále nejnižší v celé EU. Další informace najdete ZDE.

čtvrtek 5. 1. 2023

13:00 - Již od počátku války na Ukrajině MPSV monitoruje situaci dětí, které k nám přichází, a snaží se o zajištění jejich potřeb i úspěšnou adaptaci v novém prostředí. V rámci mimořádného dotačního titulu, na němž MPSV spolupracuje s organizací UNICEF, byla vyhlášena nová výzva pro rok 2023. Cílem je podpora služeb pro rodiny s dětmi, které přicházejí z Ukrajiny, a jejich začlenění. Další informace si můžete přečíst ZDE.

Starší aktuality po měsících

2021

Září
Srpen
Červenec
Červen
Květen
Duben
Březen
Únor
Leden

2020

Prosinec
Listopad
Říjen
Září
Srpen
Červenec
Červen
Květen
Duben
Březen

Poslední aktualizace: 17. 7. 2024