Národní plán obnovy

                                                       

 

 

 

Plán pro oživení a odolnost České republiky

Národní plán obnovy (NPO) je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) se do NPO zapojilo a na uskutečnění Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoje trhu práce má přiděleno téměř 25,016 miliard korun

MPSV postupně vyhlašuje dotační výzvy pro:

 

ROZVOJ POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

ZVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI (DĚTSKÉ SKUPINY)

ROZVOJ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍ PÉČE

ROZVOJ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY V OBLASTI PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

PLÁN VÝZEV

Poslední aktualizace: 20. 3. 2024