Průvodce

‏‏

Důchodová reforma

AKTUALITY

středa 17. července

17:00ČR dlouhodobě podporuje ukrajinské občany, kteří hledají útočiště před ruskou agresí na Ukrajině. Zároveň usiluje o to, aby byla posílena jejich samostatná participace na úhradě základních životních potřeb včetně bydlení. Nyní mají někteří uprchlíci možnost bezplatně bydlet v nouzovém ubytování, od 1. září 2024 ale budou související podmínky upraveny. MPSV proto ve spolupráci s dalšími odborníky připravilo návrh, kterým podpoří tyto cizince i po skončení bezplatného nouzového ubytování. Pro zranitelné osoby bude nová částka činit 6 000 Kč měsíčně a pro ostatní osoby s dočasnou ochranou 4 000 Kč měsíčně. Více informací najdete zde.

úterý 16. července

16:30V Bruselu dnes jednali ministryně a ministři v rámci Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou delegaci vedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten na plénu předložil iniciativu, kterou vyzval ostatní ministry a ministryně, aby se ve svých zemích zabývali otázkou zrychlení vyřizování důchodů pro ty evropské občany, kteří využili svobody volného pohybu, a např. pracovali v různých státech EU. Rada se také zabývala otázkou nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a začleněním osob se zdravotním postižením na trh práce. Více informací najdete zde.

11:45 - Důchodová reforma rodinným vyměřovacím základem přímo ocení výchovu dětí i péči o blízké. MPSV se důrazně ohrazuje proti článku Novinek. MPSV pod vedením Mariana Jurečky připravilo důchodovou reformu reagující na demografické změny v populaci. Cílem důchodové reformy je stabilita a udržitelnost celého penzijního systému. Zajistí se tak férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i budoucích generací. Součástí reformy je nejen celá řada stabilizačních a dalších opatření, ale i opatření výrazně prorodinná. Jedním z nich je zavedení rodinného vyměřovacího základu. Ten oceňuje péči o děti, zároveň však nově také péči o blízké, například starší a nemocné osoby. Článek serveru Novinky, který implikuje, že „na reformu nejvíc doplatí matky“, se tedy nezakládá na pravdě. Text zároveň některé aspekty reformy zcela mylně interpretuje. Více informací najdete zde.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 17. 7. 2024

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu