Transpoziční novela zákoníku práce z roku 2023 (zákon č. 281/2023 Sb.)

Novelou zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic a přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře.

Mezi klíčové změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným dohodářům přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Novela rovněž modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe.

Shrnutí přínosů

Co přinese novela
dohodářům
 
 

INFORMACE ZDE

Co přinese novela
rodičům
a pečujícím
osobám

INFORMACE ZDE

Změny v oblasti
dohod účinné
k 1. říjnu 2023
 

INFORMACE ZDE

Změny v oblasti
dohod účinné
k 1. lednu
2024

INFORMACE ZDE

Další informace a formuláře

FORMULÁŘE ZDE

Kompletní shrnutí Transpoziční novely zákoníku práce a některých dalších zákonů (Zákon č. 281/2023 Sb.)

SHRNUTÍ ZDE

Otázky a odpovědi

I. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

II. Informační povinnost zaměstnavatele o základních aspektech pracovněprávního vztahu

III. Výkon práce na dálku (home office)

IV. Doručování v pracovněprávních vztazích

V. Slaďování osobního a pracovního života

VI. ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ A DORUČOVÁNÍ