Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí v otázkách a odpovědích

Od září roku 2022 je možné podávat žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě (tzv. výchovné).  Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Automaticky ho dostávají například ty ženy, které již důchod pobírají.

Samostatná žádost se tedy týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný. Konkrétní výčet situací, kdy je potřeba tuto samostatnou žádost podat najdete společně s formulářem žádosti na této stránce.

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí se můžete dozvědět také o dalších plánovaných změnách, které se postupně chystají v rámci důchodové reformy.

Vznik nároku na výchovné

Co mám dělat, když ...